Nye offentlige vurderinger af erhvervsejendomme

Fra 2025 forventer vi at begynde at sende nye offentlige vurderinger til landets 400.000 erhvervsejendomme – herunder også udlejningsejendomme og ejendomme med andelsboliger.

Fra 2025 udsender vi vurderinger af erhvervsejendomme

Vurderingsterminen for erhvervsejendomme er sat til den 1. marts 2021. Vi forventer at udsende vurderingerne fra 2025, efter alle boligejere har modtaget deres nye offentlige vurdering. Dem begyndte vi at sende ud i efteråret 2021, og der kommer løbende nye vurderinger ud til boligejerne.

Som noget nyt vil du som ejer af en erhvervsejendom kunne se de centrale oplysninger om din ejendom i en deklaration, inden vi sender vurderingen for 2021. Det er de oplysninger, vi forventer at bruge i vurderingen.

Vi fastsætter en grundværdi, men ikke en ejendomsværdi

Når vi vurderer erhvervsejendomme, fastsætter vi som udgangspunkt kun en grundværdi. Hvis der er tilknyttet en bolig, som skal beskattes, fastsætter vi også en ejendomsværdi af boligdelen. Det følger af de ændringer i ejendomsvurderingsloven, som blev vedtaget i februar 2021.

Vurderingsmetoden bygger på metoden til vurdering af ejerboligers grundværdi

Når vi vurderer erhvervsejendommenes grundværdier, vil de i stor udstrækning bygge på modeller, der svarer til dem, vi bruger, når vi fastsætter ejerboligers grundværdi. Det samme gælder, når vi fastsætter ejendomsværdien af eventuelle boliger.

Her på siden kan du snart læse mere om, hvordan vi vurderer erhvervsejendomme.

I 2024 træder nye skatteregler i kraft

I overgangen til de nye skatteregler er det i første omgang en foreløbig vurdering for 2023, der danner grundlag for beregningen af din skat for 2024 og 2025.

Her på siden kan du snart læse mere om de nye skatteregler fra 2024.