Beskatning af erhvervsejendomme

Her på siden kan du få et overblik over, hvilke skatter der er på erhvervsejendomme, herunder også udlejningsejendomme og ejendomme med andelsboliger.

Der findes 2 typer af ejendomsskatter på erhvervsejendomme:

 • Grundskyld, som alle betaler.
 • Dækningsafgift, som kommuner kan beslutte, at ejere af erhvervsejendomme, der fx bruges til lager, kontor, butik, hotel, fabrik eller værksted, skal betale.

Derudover betaler du ejendomsværdiskat, hvis du har en bolig til rådighed i din erhvervsejendom.

Du betaler ejendomsskat på baggrund af din vurdering

Ejendomsskatterne på din erhvervsejendom beregnes på baggrund af din vurdering. Da udsendelsen af vurderingerne er forsinket, betaler du skat på et foreløbigt grundlag, indtil du får din endelige vurdering.

Når du får din endelige vurdering, bliver dine skatter automatisk efterreguleret – både hvis du har betalt for meget og for lidt.

Din skat for de næste år bliver altså beregnet på disse grundlag:

I 2022 og 2023:

 • Vurderingen for 2012 er foreløbigt beskatningsgrundlag
 • Du betaler i første omgang skat af en videreført vurdering fra 2012 (eller en senere omvurdering, hvis din ejendom er blevet omvurderet efter 2012).
 • Vurderingen for 2021 er endeligt beskatningsgrundlag
  Når din vurdering for 2021 kommer, efterregulerer vi din skat for 2022 og 2023, så du bliver beskattet på baggrund af det rigtige grundlag.

I 2024 og 2025:

Vi forventer, at de nye skatteregler, der vedtages til sommer, vil betyde, at din skat beregnes på disse grundlag:

 • Foreløbig vurdering for 2023 er foreløbigt beskatningsgrundlag
  Du betaler i første omgang skat af en foreløbig vurdering for 2023.
 • Vurderingen for 2023 er endeligt beskatningsgrundlag
  Når din endelige vurdering for 2023 kommer, efterregulerer vi din skat for 2024 og 2025, så du bliver beskattet på baggrund af det rigtige grundlag.

I 2024 træder nye skatteregler i kraft

I overgangen til de nye skatteregler er det i første omgang en foreløbig vurdering for 2023, der danner grundlag for beregningen af din skat for 2024 og 2025.

Her på siden vil du snart kunne læse mere om de nye skatteregler efter 2024.

Særligt for nyopståede ejendomme

Nyopståede ejendomme fra den 2. oktober 2020 og frem har ikke haft en vurdering fra det gamle vurderingssystem. Derfor har vi i første omgang fastsat en foreløbig grundværdi, vi kan beregne grundskyld og dækningsafgift ud fra, indtil der kommer en vurdering.

Hvis du mener, at grundskylden eller dækningsafgiften er for høj, har du kunnet kontakte os på telefon 72 22 16 26 og bede om at få den foreløbige grundværdi ændret.

 • Når du modtager din endelige vurdering for 2021, efterregulerer vi din grundskyld og dækningsafgift for 2022 og 2023 i forhold til, hvad du har betalt, og hvad det korrekte beløb er.
 • Når du modtager din endelige vurdering for 2023, efterregulerer vi din grundskyld og dækningsafgift for 2024 og 2025 i forhold til, hvad du har betalt, og hvad det korrekte beløb er.

Hvis den foreløbige grundværdi, har været meget for lav, vil det betyde en større efteropkrævning, når de endelige ejendomsvurderinger kommer, og grundskylden og dækningsafgiften bliver endeligt beregnet.