Hvornår vurderer vi forskellige typer ejendomme?

Der kommer løbende ejendomsvurderinger ud til boligejerne. Læs her, hvornår vi vurderer forskellige typer ejendomme.

Fra 2021: Ejendomsvurderingen for 2020 til ejere af helårshuse

Siden 2021 har mange ejere af helårshuse fået ejendomsvurderingen for 2020, og vi er sender løbende nye vurderinger ud. Det gælder fx parcelhuse, villaer, rækkehuse og kædehuse.

Ejendomsvurderingen for 2020 danner grundlag for boligskatten i 2021, 2022 og 2023.

Efteråret 2023: Foreløbige vurderinger til alle boligejere

I efteråret 2023 fik alle boligejere adgang til en foreløbig vurdering for 2022 (eller 2023 i visse tilfælde). Det skyldes, at boligskatten for 2024 skulle beregnes på baggrund af denne ejendomsvurdering, men den var endnu ikke klar. Derfor fik alle ejere en foreløbig vurdering.

Når den endelige vurdering er klar, bliver boligskatten genberegnet og efterreguleret.

Fra 2025 forventer vi at vurdere disse ejendomme

  • Særlige ejerboliger, fx ejerboliger, hvor der er registreret erhvervsmæssig anvendelse
  • Erhvervsejendomme – herunder ejendomme med andelsboliger, almennyttige boliger og udlejningsejendomme og kolonihavegrunde
  • Landbrugsejendomme, dvs. ejendomme med erhvervsmæssig landbrugsdrift, fx gartnerier, planteskoler, frugtplantager og ejendomme med plante- eller dyreproduktion
  • Skovejendomme, dvs. ejendomme med skov med produktionspotentiale (uanset om der faktisk foregår produktion på ejendommen).

Kolonihavehuse vurderes ikke længere

Fremover får kolonihavehuse, der står på fremmed grund, ikke længere en offentlig ejendomsvurdering.

Vi vurderer din ejendom, som den ser ud i vurderingsåret, uanset hvornår du får vurderingen

Alle ejendomme har som udgangspunkt vurderingstermin hvert andet år:

  • Vurderingstermin i lige år: Ejerboliger – på nær særlige ejerboliger, der vurderes samtidig med erhvervsejendomme.
  • Vurderingstermin i ulige år: Særlige ejerboliger, landbrugs- og skovejendomme, erhvervsejendomme, herunder ejendomme med andelsboliger, almennyttige boliger og udlejningsejendomme.

Vi ser på ejendommens forhold, som de var på vurderingsterminen. Vurderingsterminen er den 1. januar i vurderingsåret. Det gælder dog ikke vurderinger for 2021, hvor vurderingsterminen er den 1. marts.

Når du får din vurdering, kan du tydeligt se vurderingsterminen.