Hvad betyder det, at der er skattestop og skatteloft?

For de fleste boligejere får de nye ejendomsvurderinger ingen eller begrænset betydning, da der fortsat er skattestop på ejendomsværdiskatten og skatteloft med stigningsbegrænsning på grundskylden.

Når du har modtaget din nye ejendomsvurdering, tilpasser vi din ejendomsværdiskat og kommunen din grundskyld. For langt de fleste boligejere får det dog ingen eller begrænset økonomisk betydning på grund af skattestop og skatteloft.

Skattestop på ejendomsværdiskat

Indtil 2024 gælder et skattestop. Skattestoppet på ejendomsværdien betyder, at du som boligejer betaler ejendomsværdiskat af den laveste af disse 3 værdier:

  • Ejendomsværdien for 2001 plus 5 %
  • Ejendomsværdien for 2002
  • Seneste vurdering. Fra januar 2021 vil det være ejendomsværdien for 2020 fratrukket 20 %.

De fleste boligejere har hidtil betalt ejendomsværdiskat af nr. 1 eller 2 og vil blive ved med det efter den nye vurdering. På den måde sørger skattestoppet for, at din ejendomsværdiskat som hovedregel ikke stiger – heller ikke selvom din vurdering er steget.

Læs mere: I visse tilfælde kan ejendomsværdiskatten stige, når du får en ny vurdering

Skatteloft på grundskyld og indefrysning af eventuelle stigninger

Et skatteloft på grundskylden betyder, at der er en begrænsning på, hvor meget den skat, du betaler til kommunen, kan stige.

Grundskylden kan højst kan stige med:

  • 3-7 % om året fra 2018-2022
  • 2,8 % om året fra 2022-2024.

Det gælder også, selvom din ejendomsvurdering er blevet højere.

Hvis din ejendomsvurdering er blevet højere og din grundskyld dermed stiger, indefryser kommunen stigninger i din grundskyld. De eventuelle stigninger skal du først betale, når du sælger boligen.

Læs mere om indefrysning af grundskyld

Fra 2024 overgår den midlertidige indefrysningsordning for stigninger i grundskylden til en permanent indefrysningsordning.