Grundskyld (ejendomsskat)

Læs, hvad grundskyld er, hvordan du betaler den, hvordan den bliver beregnet, og hvilke satser der gælder.

Om grundskyld

Grundskyld kaldes også ejendomsskat. Størrelsen af din grundskyld afhænger af, hvor meget din grund er vurderet til at være værd i ubebygget stand – altså din grundværdi.

Du betaler grundskyld til kommunen, og den bliver opkrævet 2 gange om året via ejendomsskattebilletten.

Kontakt Borgerservice i din kommune, hvis du har spørgsmål om din grundskyld.

Sådan beregner kommunen din grundskyld

Kommunen bruger din ejendoms grundværdi til at beregne grundskylden. Satsen for grundskylden er en promille, som fastsættes i den enkelte kommune.

Se satser for grundskyld og andre skatter for din kommune på skatteministeriet.dk

Skatteloftet på grundskylden sikrer, at der er loft over, hvor meget grundskylden kan stige fra år til år. Det fungerer sådan, at kommunen altid bruger den laveste af 2 værdier, når de beregner grundskylden:

  1. Den seneste offentlige vurdering
  2. Grundskatteloftsværdien

Grundskatteloftsværdien er beskatningsgrundlaget fra året før plus en reguleringsprocent.

Indefrysning af stigninger i grundskyld

I perioden 2018-2023 får du muligvis indefrosset en del af din grundskyld. Det betyder, at du ikke skal betale en eventuel stigning i grundskylden år for år, men først når du sælger din bolig. Du har mulighed for at fra- og tilvælge dig denne indefrysning af stigninger i grundskylden.

Læs mere om indefrysning i grundskyld

Fradrag for grundforbedringer

Fradrag for forbedringer i grundværdien er ophævet fra den 1. januar 2013. Du kan ikke længere søge om fradraget.

Du mister ikke et fradrag, du allerede har fået. Fradraget vil blive givet i den periode, der er tilbage.

Fradraget fratrækkes din grundværdi før beregning af din grundskyld.

Læs mere om reglerne for fradrag for grundforbedringer i den juridiske vejledning