Grundskyld (ejendomsskat)

Læs, hvad grundskyld er, hvordan du betaler den, og hvilke satser der gælder. Læs også, hvilke særlige regler der gælder for grundskylden.

Hvad er grundskyld?

Grundskyld kaldes også ejendomsskat. Størrelsen af din grundskyld afhænger af, hvor meget din grund er vurderet til at være værd i ubebygget stand – altså din grundværdi.

Hvordan betaler du grundskyld?

Du betaler grundskyld til kommunen, og den bliver opkrævet 2 gange om året via ejendomsskattebilletten.

Kontakt Borgerservice i din kommune, hvis du har spørgsmål om grundskyld.

Se din kommunes grundskyldssatser

Se satser for grundskyld og andre skatter for din kommune på skm.dk

Indefrysning af stigninger i grundskyld

I perioden 2018-2023 får du muligvis indefrosset en del af din grundskyld. Det betyder, at du ikke skal betale en eventuel stigning i grundskylden år for år, men først når du sælger din bolig. Du har mulighed for at fra- og tilvælge dig denne indefrysning af stigninger i grundskylden.

Læs mere om indefrysning i grundskyld

Fradrag for grundforbedringer

Fradrag for forbedringer i grundværdien er ophævet fra den 1. januar 2013. Du kan ikke længere søge om fradraget.

Fradraget fratrækkes din grundværdi før beregning af din grundskyld.

Du mister ikke et fradrag, du allerede har fået. Fradraget vil blive givet i den periode, der er tilbage.

Læs mere om reglerne i Den juridiske vejledning