Du kan få nedslag i ejendomsværdiskat

Læs om de 4 situationer, hvor du kan få nedslag i ejendomsværdiskat.

1. Nedslag i ejendomsværdiskat ved udleje

Der er forskellige regler, alt efter om du udlejer din bolig hele året, eller der er tale om delvis udleje. Delvis udleje er både udleje af en del af boligen (fx et værelse) og udleje af hele boligen en del af året.

Læs mere på skat.dk om udleje af en bolig, som du ikke selv bor iLæs mere på skat.dk om udleje af et værelse eller en bolig en del af året

2. Nedslag i ejendomsværdiskat for udenlandske skatter

Hvis du har betalt skat af din udenlandske ejendom, kan du få et nedslag i den danske ejendomsværdiskat for ejendommen. For at få nedslaget skal den udenlandske skat være beregnet af ejendommens værdi. Vi kan kræve dokumentation for den betalte skat og beregningsgrundlaget.

Nedslaget kan ikke være større end den endeligt opgjorte danske ejendomsværdiskat.

Skriv den betalte udenlandske ejendomsskat på din årsopgørelse

3. Nedslag i ejendomsværdiskat, hvis boligen er købt senest den 1. juli 1998

Er ejendommen købt senest den 1. juli 1998, bliver ejendomsværdiskatten nedsat med 0,18 %. Både køber og sælger skal have underskrevet købsaftalen senest 1. juli 1998.

For helårsboliger og visse andre ejendomme nedsættes ejendomsværdiskatten desuden med 0,37 % af beregningsgrundlaget, dog højst 1.200 kr. pr. selvstændig boligenhed.

Vi indregner automatisk nedslaget i din ejendomsværdiskat.

4. Nedslag i ejendomsværdiskat for folkepensionister

Fra og med det år, hvor du eller din samlevende ægtefælle opnår folkepensionsalderen, får I automatisk et nedslag i ejendomsværdiskatten.

Nedslaget er i 2021 på 0,37 %, dog højst 6.000 kr. for helårshuse og højst 2.000 kr. for sommerhuse.

Vi reducerer dit pensionistnedslag med 5 % af dit indkomstgrundlag, der overstiger:

For enlige i år 2023: 217.700 kr.

For enlige i år 2022: 206.600 kr.

For ægtefæller i år 2023: 327.200 kr.

For ægtefæller i år 2022: 317.800 kr.

Indkomstgrundlaget udgør summen af din og eventuelt din samlevende ægtefælles:

  • personlige indkomst
  • positive kapitalindkomst
  • positive aktieindkomst (aktieudbytte op til 5.000 kr. for enlige og 10.000 kr. for ægtefæller er dog undtaget)

Stiger din indkomst, bliver dit pensionistnedslag mindre eller bortfalder helt.

Beregningen af nedslaget står på din årsopgørelse.

Se årsopgørelse

Enker og enkemænd

Er du enke eller enkemand, og var din ægtefælle pensioneret, har du også ret til pensionistnedslaget, hvis du bliver boende i ejendommen, og I ikke var separeret ved dødsfaldet.

Hvis du gifter dig igen, mister du pensionistnedslaget.