Dine boligskatter fra 2024

I 2024 kommer der nye regler for boligskatter. Det betyder lavere satser for ejendomsværdiskat for dig som boligejer. Samtidig falder den gennemsnitlige grundskyld (ejendomsskat).

Tryghed for dig som boligejer

For de fleste boligejere vil den nye vurdering være højere end den nuværende, blandt andet fordi boligpriserne generelt er steget siden 2011, hvor der sidst blev foretaget offentlige ejendomsvurderinger. Som det ser ud nu, vil særligt huse og lejligheder i og omkring de større byer opleve højere vurderinger end tidligere.

Højere vurderinger vil ikke betyde højere boligskatter. Det har et bredt flertal i Folketinget sikret med en række tiltag, der giver tryghed for dig som boligejer ved overgangen til de nye vurderinger. Tiltagene vil betyde, at ingen boligejere kommer til at betale mere i boligskat ved overgangen til de kommende boligskatteregler, end de skulle med de nuværende regler.

Lavere boligskatter (ejendomsværdiskat og grundskyld)

Den politiske aftale betyder, at en del boligejere har udsigt til lavere samlede boligskatter, end hvis de nuværende regler var blevet videreført. Det skyldes blandt andet, at satsen for ejendomsværdiskatten og den gennemsnitlige grundskyldspromille sænkes. Samtidig er der besluttet et forsigtighedsprincip, som betyder, at der trækkes 20 % fra vurderingen inden beskatningen.

Skatterabat sikrer din boligøkonomi

Boligejere, der ejer ejendommen før 31. december 2023, vil få en skatterabat.

Den skal sikre, at du som boligejer ikke kommer til at betale mere i boligskat med de nye boligskatteregler, end du skulle have betalt med de nuværende regler. Rabatten fortsætter i kroner og øre, så længe du ejer boligen.

Fremover kan du vente med at betale stigninger i boligskatten

Med de kommende boligskatteregler kan boligejere indefryse, og dermed udskyde at betale eventuelle stigninger i boligskatten. Det vil sige, at du kan vente med at betale stigninger i din boligskat til den dag, du sælger boligen. På den måde kender du din boligøkonomi og sikrer dig, at det beløb, du årligt skal betale i boligskat, ikke stiger, mens du bor i boligen, selv om din bolig er blevet mere værd.

Se den typiske boligskat med de nye boligskatteregler

På Skatteministeriets hjemmeside kan du prøve en boligskatteberegner. Den illustrerer den forventede virkning af de nye boligskatteregler og de nye ejendomsvurderinger i landets kommuner. Beregneren bygger på modelvurderinger, og beregninger foretaget via boligskatteberegneren er derfor vejledende. De viste værdier er ikke et udtryk for, hvad man som boligejer med sikkerhed skal betale i boligskatter for en specifik ejendom.

Prøv boligskatteberegneren på Skatteministeriets hjemmeside