Gå til hovedindhold

Hvornår vurderer vi forskellige typer ejendomme?

Fra andet halvår af 2020 og frem forventer Vurderingsstyrelsen at begynde at udsende de nye ejendomsvurderinger i etaper. Først vurderer vi ejerboliger. Dernæst, begynder vi at vurdere erhvervs-, landbrugs- og skovejendomme.

Ny vurdering hvert andet år

Alle ejendomme vurderes som udgangspunkt hvert andet år. I lige år vurderer vi alle ejerboliger på nær visse undtagelser, som du kan læse om nedenfor. Andre ejendomme vurderer vi i ulige år, fx erhvervs-, landbrugs- og skovejendomme.
Ejendommen vurderes, som den ser ud den 1. januar i vurderingsåret, uanset hvornår du får din vurdering. Det vil sige, at ændringer, der sker på ejendommen efter 1. januar, ikke tæller med i vurderingen for det pågældende år. Vurderingsåret vil altid stå tydeligt, når du præsenteres for din vurdering.

Disse ejendomme forventer vi at vurdere fra andet halvår af 2020

 • Ejendomme til helårsbeboelse, fx parcelhuse, villaer, rækkehuse og kædehuse
 • Ejerlejligheder til helårsbeboelse
 • Sommerhuse og andre fritidshuse
 • Sommerhusejerlejligheder
 • Ejendomme på fremmed grund (ejendomme og ejerlejligheder til helårsbeboelse, sommerhuse, andre fritidshuse og sommerhusejerlejligheder)
 • Grunde, hvorpå der kun er opført ejerboliger på fremmed grund, fx kommunale grunde, der er udlejet til sommerhusbrug
 • Ubebyggede grunde, der er udlagt til ejendom til helårsbeboelse, sommerhus eller andet fritidshus

Disse ejendomme forventer vi at vurdere efterfølgende

 • Erhvervsejendomme
 • Ejendomme med erhvervsmæssig anvendelse (fx liberalt erhverv, håndværk, industri, handel, kontor)
 • Ejendomme med både bolig og erhverv
 • Ejerboliger med et grundareal på mindst 20.000 m²
 • Ejendomme med mere end to boligenheder
 • Andelsboliger
 • Udlejningsejendomme
 • Ejendomme til fx foreningslokaler, sportslokaler, spejderlokaler, kirker og fyranlæg. Disse er dog ofte undtaget fra vurdering.
 • Landbrugsejendomme, dvs. ejendomme med erhvervsmæssig landbrugsdrift, fx gartnerier, planteskoler, frugtplantager og ejendomme med plante- eller dyreproduktion.
 • Skovejendomme, dvs. ejendomme med skov med produktionspotentiale (uanset om der faktisk foregår produktion på ejendommen)
 • Ubebyggede grunde til erhverv, herunder også til ejerlejligheder og sommerhusejerlejligheder
 • Ubebyggede grunde over 20.000 m² til ejendomme til helårsbeboelse
 • Bygninger, som er opført på fremmed grund, fx bygninger, der ikke er ejet af grundejeren
 • Grunde til erhvervsformål, der har en eller flere ”bygninger på fremmed grund”, fx grunde, hvor grundejeren ikke ejer de bygninger, som er opført på grunden

Nogle boliger bliver først vurderet lidt senere

Nogle grupper af ejerboliger vurderer vi først samtidig med erhvervsejendommene. Det gælder fx ejendomme med både bolig og erhverv, ejendomme med mere end to boligenheder og boliger med et grundareal på mere end 20.000 m².
Andelsboliger vurderes som erhvervsejendomme og vurderes derfor i samme periode. Her vil det typisk være andelsforeningens bestyrelse eller administrator, som får tilsendt ejendomsvurderingen, og ikke den enkelte andelshaver.

Kolonihavehuse vurderes ikke længere

Fremadrettet får kolonihaver, der står på fremmed grund, ikke længere en offentlig ejendomsvurdering.