Gå til hovedindhold

Nye vurderinger af erhvervsejendomme, lejeboliger og andelsboliger

Efter udsendelsen af de nye ejendomsvurderinger af ejerboliger fra andet halvår af 2020 og frem vil alle landets ca. 400.000 erhvervsejendomme, herunder leje – og andelsboliger, modtage nye vurderinger. Det præcise tidspunkt skal fastlægges nærmere.

Når Vurderingsstyrelsen skal fastsætte en ejendomsværdi, er et solidt datagrundlag afgørende for, at vi kan skabe så præcise, ensartede og markedskonforme vurderinger af erhvervsejendomme som muligt.
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen er derfor i gang med at indsamle blandt andet BBR-data, markedsdata og plandata, for at vi kan tilvejebringe det bedst mulige datagrundlag for vurderingen. Indsamlingen af data sker i tæt dialog med relevante markedsaktører, bl.a. ejendomsbranchen, realkreditinstitutter, landets kommuner og Danmarks Statistik.

Proces mod de nye vurderinger af erhvervsejendomme

Det er endnu ikke endeligt fastlagt, præcis hvornår vurderingerne udsendes, men det vil ske i forlængelse af de nye vurderinger til boligejerne, der udsendes fra andet halvår af 2020 og frem. Forud for vurderingen vil man som ejer af en erhvervsejendom have mulighed for at se de oplysninger, som Vurderingsstyrelsen forventer at lægge til grund for vurderingen.
På denne side vil du senere kunne læse om, hvordan vi vurderer erhvervsejendomme.