Sådan kategoriserer vi skovejendomme

Når vi skal beslutte, om en ejendom skal kategoriseres som en skovejendom eller fx erhverv eller ejerbolig, ser vi på dens anvendelse og karakter. Vi kigger fx på, om ejendommen har karakter af en skovejendom.

For at vi kan kategorisere en ejendom som en skovejendom, skal der være skov på ejendommen. Det er ikke afgørende, om skoven bruges til kommerciel skovdrift eller rekreative formål, om den er nytilplantet, hugstmoden eller står som urørt skov.

Hvis ejendommen er ubebygget, kan selv ganske små skovbeplantede ejendomme blive kategoriseret som en skovejendom. Er ejendommen bebygget med bolig eller bruges til anden form for erhverv (fx kursusejendom), har bl.a. skovens størrelse betydning for, om ejendommen bliver kategoriseret som skovejendom.

Har du spørgsmål, så ring til os

Er du i tvivl, om din ejendom kan kategoriseres som en skovejendom, eller har du andre spørgsmål til kategorisering af landbrugs- og skovejendomme, er du selvfølgelig altid velkommen til at ringe til os på 72 22 16 26.