Sådan kategoriserer vi landbrugsejendomme

Når vi skal kategorisere en ejendom som landbrugsejendom eller ejerbolig, ser vi på dens anvendelse og karakter. Vi kigger fx på, om du primært bruger ejendommen til landbrug eller til bolig.

For at vi kan kategorisere en ejendom som en landbrugsejendom, skal der være landbrugsdrift af et vist omfang. Det er afgørende for vores kategorisering, om du primært bruger ejendommen til landbrug eller til fx bolig eller andet erhverv.

Selvom din ejendom i fx landbrugsloven står som en landbrugsejendom, kategoriserer vi ikke nødvendigvis din ejendom på samme måde.

Disse typer af drift anser vi normalt som landbrug:

  • Husdyrproduktion
  • Landbrugsmæssig brug af arealer
  • Dambrug
  • Pelsdyrproduktion
  • Gartneri.

Har du spørgsmål, så ring til os

Er du i tvivl, om din ejendom kan kategoriseres som en landbrugsejendom, eller har du andre spørgsmål til kategorisering af landbrugs- og skovejendomme, er du selvfølgelig altid velkommen til at ringe til os på 72 22 16 26.