Vi definerer landbrugs- og skovejendomme på en ny måde

Fra 2021 har vi justeret måden, vi kategoriserer ejendomme på. Det betyder, at nogle ejendomme vil ændre kategori – fx fra ’landbrug’ til ’ejerbolig’. En særlig overgangsordning skal sikre mod de stigninger i boligskatten, som ændringen kan medføre.

Justeret metode til kategorisering

Når vi vurderer ejendomme, inddeler vi dem først i kategorier. Fra 2021 har vi justeret måden, vi kategoriserer på. Det betyder, at nogle ejendomme vil ændre kategori – fx fra ’landbrug’ til ’ejerbolig’. Da landbrugs- og skovejendomme betaler lavere grundskyld end fx ejerboliger, kan dette føre til højere boligskatter.

Overgangsordning sikrer mod store stigninger i boligskat

For at forhindre en pludselig stigning i grundskylden er der lavet en særlig overgangsordning til ejendomme, der skifter fra landbrugs-/skovejendom til ejerbolig eller den anden vej. Ordningen giver dig mulighed for at vælge, at din ejendom bliver ved med at være kategoriseret som det, den var i det gamle vurderingssystem, selvom den efter de nye regler egentlig skulle skifte kategori.

Du vil få besked direkte, hvis du har mulighed for at blive omfattet af overgangsordningen.

Din ejendom forbliver i overgangsordningen, indtil du sælger den eller ændrer den ved fx

  • frasalg af jord
  • til- og ombygning
  • nedrivning
  • nybyggeri.

Når ejendommen udgår af overgangsordningen, vil den derefter blive kategoriseret og vurderet efter de nye regler.

Sådan fastsætter vi ejendommens kategori

Din ejendoms kategori afgør, hvad du skal betale i grundskyld (ejendomsskat), hvornår din ejendom skal vurderes og efter hvilken metode.

Når vi fastsætter en ejendoms kategori, ser vi på dens samlede karakter. Vi ser altså på, hvilken slags ejendom det er, og hvordan du bruger den.

Vi bruger oplysninger fra offentlige registrer, fx:

  • Bygnings- og Boligregistret (BBR)
  • Husdyrbrugsregistret (CHR) fra Fødevarestyrelsen
  • Grundbetalingsordningen og grøn støtte fra Landbrugsstyrelsen
  • Matrikelfortegnelsen
  • Planregistret.
Læs mere om, hvordan vi kategoriserer landbrugsejendommeLæs mere om, hvordan vi kategoriserer skovejendomme

Har du spørgsmål, så ring til os

Er du i tvivl, om du er omfattet af overgangsordningen, eller har du spørgsmål til kategorisering af landbrugs- og skovejendomme, er du velkommen til at ringe til os på 72 22 16 26.