Gå til hovedindhold

Trin 4: Vi fastsætter den endelige ejendomsværdi

I sidste trin ser vi på, om der er særlige forhold ved din ejendom, der ikke er taget højde for i de andre trin, men som påvirker værdien af ejendommen væsentligt, og som kan give grundlag for tillæg eller nedslag i ejendomsværdien.

Hvad kan give tillæg eller nedslag?

Normalt vil den ejendomsværdi, vi har fundet i trin tre, være den endelige – her har vi taget højde for langt de fleste forhold ved din ejendom. I helt særlige tilfælde, kan der dog være forhold ved din ejendom, som vi ikke allerede har taget højde for, og som kan trække værdien op eller ned. Er der fx dokumenteret sundhedsskadelig forurening på din grund kan det være grund til at nedsætte ejendomsværdien med et nedslag.
Den konkrete vurdering af, om et særligt forhold giver grundlag for tillæg eller nedslag, bliver foretaget af en vurderingsmedarbejder.