Gå til hovedindhold

Trin 3: Vi beregner den foreløbige ejendomsværdi

Vi beregner værdien af din ejendom ved at gange kvadratmeterprisen med ejendommens vægtede areal. Det vægtede areal er et udtryk for, hvordan forskellige typer areal, fx boligareal eller loftsareal, påvirker ejendommens samlede værdi forskelligt.

Forskellige typer areal tæller med forskellig vægt

Mange boliger har flere etager, kælder og udnyttet tagetage, men de forskellige etager er ikke lige meget værd pr. kvadratmeter, når boligen sælges. For at tage hensyn til forskellene i værdien af de forskellige arealer, vægter vi arealerne, så de også tæller forskelligt i vurderingen. Det gør vi ved at beregne det vægtede areal af ejendommen.
Det vægtede areal er altså ikke nødvendigvis lig med det antal kvadratmeter, bygningen rent faktisk indeholder. Det vægtede areal, boligarealet og bygningsarealer er ofte forskellige.
Trin 4: Vi fastsætter den endelige ejendomsværdi

Et eksempel på beregning af vægtet areal og foreløbig ejendomsværdi

En ejendom med et boligareal på 100 m² og en kælder på 50 m² har et samlet areal på 150 m², men et vægtet areal på 120 m². De to typer areal har nemlig forskellig vægt, fordi de ikke er lige meget værd:
  • Boligarealet på 100 m² vægter med 100 procent og tæller derfor for 100 m².
  • Kælderen på 50 m² vægter med 40 procent og tæller derfor for 20 m².
Når vi skal beregne den foreløbige ejendomsværdi, ganger vi kvadratmeterprisen med det vægtede areal, dvs. 120 m². På den måde tager vi højde for, at de to typer areal ikke er lige meget værd.