Gå til hovedindhold

Trin 1: Vi vurderer den bedste måde at anvende og udnytte grunden

Når vi skal fastsætte din grundværdi, vurderer vi værdien af grunden isoleret set. For enfamiliehuse og sommerhuse svarer det til, hvad din grund kunne sælges for, hvis der ikke var nogen bygninger på grunden.

Sådan gør vi

Det første vi gør, når vi vurderer grunden, er at se på oplysninger fra plangrundlaget (fx lokal- eller kommuneplan), der viser, hvad du i princippet må bruge din grund til, og hvor meget af den du som udgangspunkt må bygge på. Vi ser også på, hvordan grunden faktisk bliver brugt, og hvor meget der er bygget på den.

Anvendelse

Oplysningerne om anvendelse bruger vi bl.a. til at bestemme, hvilken metode vi skal bruge, når vi skal vurdere din grund. Vi vurderer fx grunde til ejerboliger og grunde til erhverv efter forskellige metoder.

Vi kigger både på faktisk og mulig anvendelse

  • Faktisk anvendelse: Hvad bruger du ejendommen på grunden til?
  • Bedst mulig anvendelse: Hvad er det bedste at bruge grunden til efter plangrundlaget?

Udnyttelse

Oplysningerne om udnyttelse bruger vi senere i vurderingen, når vi skal justere grundværdien.

Vi kigger både på faktisk og mulig udnyttelse

  • Faktisk udnyttelse: Hvor stort et etageareal er der faktisk bygget på din grund?
  • Faktisk bebyggelse i procent: Hvor stort et areal i procent er der bygget i forhold til grundens størrelse?
  • Maksimal mulig udnyttelse: Hvor stort et etageareal må du bygge på din grund?
  • Maksimal bebyggelse i procent: Hvor stort et areal i procent må du bygge i forhold til grundens størrelse?

Vi bruger plandata til at fastslå anvendelse og udnyttelse

Til at fastslå den bedst mulige anvendelse og udnyttelse henter vi oplysninger fra kommune- og lokalplanerne. De fleste af oplysningerne er digitaliseret af kommunerne i et nyoprettet plandataregister og indgår i det samlede datagrundlag, som vi bruger til vurderingerne.
Med afsæt i oplysningerne fra plandataregistret fastlægges den bedst mulige anvendelse og bebyggelsesprocent i forskellige områder i kommunerne. I tilfælde, hvor der er flere anvendelses- og udnyttelsesmuligheder, regner vi en værdi ud for hver mulighed.
Trin 2: Vi beregner en foreløbig grundværdi