Gå til hovedindhold

Trin 1: Vi finder kvadratmeterprisen for området

Når vi vurderer enfamiliehuse, finder vi først kvadratmeterprisen for området. Her ser vi på registrerede salg i dit område inden for de seneste seks år: Vi tager udgangspunkt i en sammenligning med op til 15 andre ejendomme i området.

Hvad er referenceejendomme?

Referenceejendomme fortæller om prisniveauet i dit område og har stor betydning for vurderingen af din ejendom. Udvælgelsen af referenceejendomme tager udgangspunkt i den direkte geografiske afstand til din ejendom. Referenceejendomme er ikke nødvendigvis dine naboejendomme. Hvis din nabos ejendom ikke er blevet solgt inden for de seneste seks år, kan den ikke være referenceejendom, heller ikke selvom den er sammenlignelig med din ejendom på andre punkter. Dette gælder for alle ejendomme i dit område.

Vi vælger referenceejendommene ud fra disse kriterier:

  • De skal være solgt inden for de seneste seks år, nemlig fra den 1. januar i vurderingsåret og seks år tilbage.
  • De skal være solgt i et almindeligt frit salg. Det vil sige, at fx tvangsauktioner og overdragelse til familiemedlemmer ikke tæller med.
  • De skal så vidt muligt være af samme ejendomstype som den ejendom, der skal vurderes. Når vi fx skal vurdere et parcelhus, sammenligner vi altså som udgangspunkt med andre parcelhuse i området.
  • Salg, der adskiller sig væsentligt fra andre salg, når det gælder boligens størrelse og pris, bliver sorteret fra.
  • Hvis din ejendom er blevet solgt inden for de seneste seks år, vil den være den referenceejendom, der vægter højest.
  • Hvis en ejendom er blevet solgt flere gange, er det kun det seneste salg, der indgår.
  • De ligger så vidt muligt i samme kommune som din ejendom.
  • Der er desuden taget højde for geografiske oplysninger om ikke-brofaste øer.
Når vi vurderer ejendomme, bruger vi de fremskrevne salgspriser for referenceejendommene. Vi beregner den fremskrevne salgspris på baggrund af prisudviklingen i området, hvor vi altså regner den seneste salgspris frem til det aktuelle niveau.
Trin 2: Vi justerer kvadratmeterprisen