Gå til hovedindhold

Inddeling i grupper og typer

Inden vi vurderer din ejendom, kategoriserer vi, om din ejendom er en ejendom til helårsbeboelse, et sommerhus eller en ejerlejlighed. Det gør vi blandt andet for at vurdere din ejendom sammen med tilsvarende ejendomme.

Tre overordnede grupper for ejerboliger

Når vi vurderer ejendomsværdien af din ejerbolig, arbejder vi med tre forskellige ejendomsgrupper:
  • ejendomme til helårsbeboelse, fx af typen parcelhus, villa eller rækkehus
  • ejerlejligheder til helårsbeboelse
  • sommerhuse og fritidshuse.
Er din bolig så speciel, at den ikke passer ind i en af grupperne, kan den blive vurderet ved et frit skøn.

Hvilken betydning har inddelingen?

Ejendommene inddeles overordnet set med baggrund i BBR-oplysningerne. Inddelingen har blandt andet betydning for, hvornår du kan forvente at modtage din vurdering. Den betyder også noget for, hvilken fremgangsmåde vi bruger til at vurdere ejendommen, da der er små forskelle på, hvordan de tre grupper af ejendomme vurderes. I alle tilfælde er målet at ramme så tæt på en forventelig markedspris som muligt.

Vi vælger den mest dækkende gruppe

Alle ejendomme placeres i de tre overordnede grupper. De ejendomme, der umiddelbart ikke passer ind i en af de tre overordnede grupper, som fx villalejligheder, tofamiliehuse, ejendomme bestående af flere boligenheder og rækkehuse med fælles grund, kommer i den gruppe, der er mest dækkende for ejendommen.

Hvis du ejer en speciel ejendom, der ikke passer ind i de tre grupper

Hovedparten af landets cirka 1,7 millioner private ejerboliger passer ind i en af de tre overordnede grupper: ejendom til helårsbeboelse, ejerlejlighed til helårsbeboelse eller sommerhus. Hvis du ejer en speciel ejendom, fx en ejendom med registreret erhvervsareal, vil den blive vurderet det efterfølgende år sammen med øvrige erhvervsejendomme.