Gå til hovedindhold

Avancerede geografiske informationer

Geodata er geografiske informationer om natur og infrastruktur. Vurderingsstyrelsen bruger primært geodata til at fastsætte afstande mellem din ejendom og dens omgivelser.

Geografiske informationer om afstande, udsigt og beliggenhed

De geografiske informationer giver viden om lokale forhold, som kan påvirke ejendommens og grundens værdi. Geodata vil også blive brugt til at understøtte nogle af de mere komplicerede vurderinger, hvor vi ser på fx grundens hældning eller udsyn fra ejendommen.

Indsamling af geodata

Geodata får vi fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. Disse data indeholder koordinater, som gør det muligt at fastsætte direkte afstande til fx store færdselsårer, højspænding, vindmøller, hav og sø. Derudover får vi oplysninger for ejendommen om fx udsigtsforhold, grundform eller grundens hældning.
De indsamlede data indeholder forskellige informationer, fx om udsigtslinjen er uforstyrret af forhold på grunden. Det kan være, at der ét sted på din ejendom er fuldt udsyn til hav, mens udsigten andre steder er forstyrret af beplantning, bebyggelse eller hældningen i terrænet. Data stammer fra Danmarks Højdemodel og er indsamlet med laserscanning fra luften. Laserscanningen kortlægger højdeforskelle i terræn og landskabet i hele Danmark i forhold til det gennemsnitlige havniveau. Alle direkte udsigtslinjer og afstande er fastsat i fugleflugtslinje.
I de nye vurderinger bruger vi disse data om ejendommen og grunden, når vi fastsætter værdien af din ejendom og grund. I vurderingen kigger vi bl.a. på følgende geodata.

Afstande fra din ejendom

Vi ser på oplysninger om, hvor langt din ejendom ligger fra forskellige elementer i landskabet, altså elementer som kan påvirke ejendommens og grundens værdi, fx skov, sø og motorvej. Vi bruger koordinater til at fastlægge den præcise placering af din ejendom. Koordinaterne henviser til et entydigt adressepunkt ved ejendommens hovedindgang. Når vi måler afstanden fra din ejendom til fx kyst eller motorvej, bruger vi koordinaterne som udgangspunkt for målingen.

Udsigten fra din ejendom

Vi bruger udsigtslinjer til at vurdere udsigten fra din ejendom. Vi beregner disse udsigtslinjer mellem det nøjagtige adressepunkt for din ejendom og de forskellige elementer i landskabet, der kan påvirke værdien, fx udsigt over hav.

Form og hældning

Her ser vi fx på, om din grund har en uhensigtsmæssig grundform, og på hvordan hældningen er. Disse informationer bruger vi til at vurdere, hvor nem eller svær den er at bygge på. Hvis grunden fx har en form, så den har et stort, sammenhængende, rektangulært område, man kan bygge på, så har den en hensigtsmæssig form.