Gå til hovedindhold

Nyt og mere detaljeret datagrundlag

Datagrundlaget for de nye ejendomsvurderinger, som Vurderingsstyrelsen udsender fra andet halvår af 2020 og frem, består af en lang række nye og forbedrede data om din ejendom og dit område. Dataene indsamler vi fra forskellige offentlige registre.

Flere og forbedrede datakilder

Et solidt datagrundlag er afgørende for at kunne skabe så ensartede og præcise ejendomsvurderinger som muligt. Siden 2013 har Vurderingsstyrelsen derfor sammen med en række andre myndigheder arbejdet målrettet på at skaffe nye og forbedrede data, som indgår i grundlaget for vurderingen af din ejendom. Vi bruger blandt andet oplysninger om ejendommen fra Bygnings- og Boligregistret (BBR), oplysninger om tinglyste ejendomshandler, geodata og plandata. Som noget nyt vil alle boligejere kunne se de data, der ligger til grund for vurderingen af netop deres ejendom, her på vurderingsportalen.dk.
infografik - indholdet fremgår af sidens tekst

Forbedring af BBR-oplysninger

BBR er en af de væsentligste datakilder til de offentlige ejendomsvurderinger. For at sikre så korrekte data som muligt er der sammen med kommunerne gennemført en række initiativer, som forbedrer datakvaliteten. Der er blandt andet lavet en bedre stedbestemmelse af bygninger i BBR og etableret en digital indberetningsløsning.

Læs mere om BBR-oplysningerne

Nye og forbedrede geodata

Vurderingsstyrelsen har udviklet forbedrede geodata i samarbejde med Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. Geodata kan fx være afstand til nærmeste motorvej og kyst, men også udsigts- og beliggenhedsforhold. Det betyder, at der fremover i højere grad bliver taget højde for lokale forhold, som kan påvirke ejendommens værdi.

Læs mere om de forbedrede geodata