Din dækningsafgift, før du får din nye ejendomsvurdering for din erhvervsejendom

Dækningsafgiften opkræves ud fra en foreløbig grundværdi, indtil den nye vurdering bliver udsendt.

Vurderingsterminen for erhvervsejendomme var den 1. marts 2021, men vurderingerne for 2021 er endnu ikke udsendt. Derfor opkræves dækningsafgiften ud fra en foreløbig grundværdi, indtil den nye vurdering bliver udsendt.

2 typer af foreløbige beregningsgrundlag

Der findes 2 typer af foreløbige beregningsgrundlag:

  • Ejendomme, der har en vurdering fra tidligere, får videreført den hidtidige grundværdi som et foreløbigt beskatningsgrundlag for dækningsafgiften, indtil den nye vurdering kommer. Disse videreførte, foreløbige værdier kan ikke ændres af ejer.
  • Nyopståede ejendomme, som er blevet omfattet af pligten til at betale grundskyld og derfor har fået et nyt foreløbigt beskatningsgrundlag for grundskyld, vil også få et nyt foreløbigt beskatningsgrundlag for dækningsafgift, beregnet i prisniveauet pr. 1. januar 2020. Disse foreløbige beregningsgrundlag kan frit ændres af ejer.

Når 2021-vurderingerne udsendes, bliver dækningsafgiften efterreguleret af kommunen. Så vil du også få mulighed for at klage over vurderingen.

Sikring mod store udsving

Der er vedtaget en række tiltag, der skal forhindre for store udsving i dækningsafgiften. Hvad der gælder for din ejendom, afhænger af, om du tidligere har betalt dækningsafgift af din erhvervsejendom.

Ejendomme, der har en vurdering fra tidligere

Sikring mod store udsving

For at sikre, at du ikke oplever meget store udsving i dine betalinger, er der vedtaget 2 regler for den foreløbige dækningsafgift:

  • Den kan maks. stige 30 % i forhold til 2021.
  • Den skal som minimum udgøre det, du betalte i 2021.

Nyopståede ejendomme

Din dækningsafgift kan reduceres midlertidigt

For ejendomme, der ikke tidligere har betalt dækningsafgift, bliver dækningsafgiften beregnet ud fra en ny, foreløbig grundværdi.

Derfor kan du kontakte Ejendomscentret på telefon 72 22 16 26 og bede om at få det foreløbige beregningsgrundlag for dækningsafgiften ændret, hvis du mener, at dækningsafgiften er for høj. Når du modtager din endelige ejendomsvurdering, vil der ske en regulering i forhold til, hvad du har indbetalt, og hvad det korrekte beløb er.

Da der er tale om et foreløbigt beregningsgrundlag, kan den endelige opkrævning både blive højere og lavere end det, du har indbetalt. Så vil der ske en efterregulering.