Nye regler for dækningsafgift for visse erhvervsejendomme

Siden 2012 har vurderingen, der har dannet grundlag for dækningsafgiften, som udgangspunkt været fastfrosset. Fra januar 2022 fastsættes dækningsafgiften igen på baggrund af en ny vurdering, og beskatningsgrundlaget ændres.

Dækningsafgift er en kommunal ejendomsskat

Dækningsafgiften er en ejendomsskat, som kommuner kan vælge at opkræve af visse erhvervsejendomme.

Ingen stigning i grundlaget for dækningsafgift siden 2012

Siden 2012 har vurderingerne for dækningsafgiftspligtige ejendomme været fastlåst, medmindre der er sket væsentlige ændringer på ejendommen, så den har fået en omvurdering. Derfor er dækningsafgiften indtil nu blevet opkrævet af vurderingen fra 2012 eller en senere vurdering, der er foretaget i prisniveauet fra 2012.

Dette ændres nu, og derfor kan dækningsafgiften for en del erhvervsejendomme stige.

Vurderingen, der har dannet grundlaget for dækningsafgiften, har været fastfrosset siden 2012. Denne fastfrysning stopper nu, da der foretages nye vurderinger, og beskatningsgrundlaget for dækningsafgiftspligten ændres fra forskelsværdien (forskellen mellem ejendomsværdi og grundværdi) til grundværdien. Det betyder, at dækningsafgiften for en del erhvervsejendomme vil stige.

Stigningen skyldes en af disse ting:

  • ændringer i beskatningsgrundlaget (se nedenfor)
  • at vurderingerne fastsættes i prisniveauet 1. marts 2021.

Ændringer i beskatningsgrundlaget

Hidtil har man betalt dækningsafgift af forskellen mellem ejendomsværdi og grundværdi. Det har man kaldt forskelsværdien.

Men fra 1. januar 2022 betaler erhvervsejendomme mv. ikke længere dækningsafgift af forskelsværdien, men i stedet af grundværdien.

Dækningsafgiften før og efter ny ejendomsvurdering

Den dækningsafgift, du skal betale nu, bliver opkrævet på et foreløbigt grundlag. Når du får din endelige vurdering (med vurderingstermin 1. marts 2021), vil der derfor ske en efterregulering af den betalte dækningsafgift, hvis du har betalt for meget eller for lidt set i forhold til den endelige vurdering.

Læs nedenfor, hvad der sker, før og efter du får din nye vurdering.

Før du får din nye ejendomsvurdering

Indtil ejendomsvurderingen for 2021 kommer, betaler du dækningsafgift ud fra en foreløbig grundværdi, videreført fra tidligere vurderinger.

Læs, hvad der sker med din dækningsafgift, indtil din nye ejendomsvurdering er klar

Når du får din nye ejendomsvurdering

Når ejendomsvurderingen for 2021 kommer, regulerer kommunerne dækningsafgiften ud fra den endelige grundværdi

Læs, hvad der sker med din dækningsafgift, når din nye ejendomsvurdering er klar