Vurdering af erhvervsejendomme

Når de nye ejendomsvurderinger af ejerboliger er udsendt, vil landets ca. 400.000 erhvervsejendomme få nye vurderinger. Det præcise tidspunkt er endnu ikke fastlagt.