Hvad ser vi på, når vi vurderer helårshuse?

Når vi vurderer en ejendom, er der en lang række forhold, vi altid ser på. Hvis vi derudover har oplysninger om forhold, som er særlige for ejendommen, vil en vurderingsmedarbejder se på dem.

Hvad tager vi automatisk højde for i vurderingen?

Når vi vurderer en ejendom, sammenligner vi den med referenceejendomme, som fortæller om prisniveauet i området. Vi bruger en beregningsmodel, der justerer for forskelle mellem din ejendom og referenceejendommene.

Vi tager altid højde for en række forskellige forhold:

Bygninger

 • Vægtet areal: Hvor stort et vægtet areal er der i alt?
 • Opførelsesår: Hvornår blev boligen opført?
 • Om- eller tilbygningsår: Er der bygget om eller til? Hvis ja, hvornår er det sket?
 • Hvilket materiale er taget lavet af, fx tegl eller tagpap?
 • Hvilket materiale er ydervæggene lavet af, fx mursten eller beton?
 • Hvilken primær varmekilde er der, fx naturgas eller olie?
 • Er der en supplerende varmekilde, fx en brændeovn?
 • Toilet og bad: Hvor mange er der?

Grund

I vurderingen tager vi altid højde for planforhold og udstykningsmuligheder. Derudover ser vi også på:

 • Grundens form: Er dens form hensigtsmæssig eller uhensigtsmæssig at bygge på?
 • Grundens areal: Hvor stor er grunden?

Omgivelser

Vi ser på, om der er skov i nærheden, og om ejendommen har udsigt over vand (hav eller sø). Vi ser også på, hvor lang afstand der er til:

 • Jernbane
 • Trafikvej
 • Motorvej eller motortrafikvej
 • Station
 • Vindmølle
 • Kyst
 • Stor sø
 • Stort vandløb.

Hvad ser vi også på, når vi vurderer helårshuse?

Udover de forhold, som vi altid ser på, kan vi også have oplysninger om en række andre forhold ved din ejendom, der kan få betydning for vurderingen. Her er det en vurderingsmedarbejder, der vurderer, om forholdene påvirker værdien af din ejendom så meget, at vi giver et tillæg eller nedslag. Det kan fx være:

 • Servitutter
 • Beskyttelseslinjer
 • Grundens hældning
 • Jordforurening.

Derudover tager vi også stilling til det, hvis du eller en anden boligejer gør os opmærksom på andre forhold, som påvirker ejendommens værdi.

Når vi ser på, om et forhold påvirker værdien af ejendommen, er der især 3 ting, vi vurderer:

 1. Er forholdet specifikt for ejendommen? Eller er der referenceejendomme, som også er påvirket af samme forhold? I det tilfælde undersøger vi, om vi har justeret nok for forskelle mellem ejendommen og referenceejendommene. Her er det især de nærmeste referenceejendomme, der har betydning, fordi de tæller med størst vægt i vurderingen.
 2. Påvirker forholdet værdien af ejendommen væsentligt? Dvs. hvis du ved et salg ville få en betragteligt lavere eller højere pris for ejendommen.
 3. Påvirker forholdet – måske sammen med andre forhold – ejendommens værdi med 5 % eller mere? Det undersøger vi, fordi vi i langt de fleste tilfælde kun kan give tillæg eller nedslag, hvis forholdet eller forholdene samlet set påvirker med mindst 5 %.
Læs mere om, hvornår vi kan give tillæg eller nedslag i grundværdien eller ejendomsværdien

Få svar på dine spørgsmål