Grundværdi trin 1: Vi vurderer, hvordan grunden bedst anvendes og udnyttes

Vi undersøger, hvilken anvendelse og udnyttelse af din grund der giver den højeste værdi.

Sådan gør vi

Vi tager udgangspunkt i plangrundlaget

Vi beregner værdien af de muligheder for at anvende og udnytte grunden, som plangrundlaget giver. Det kan fx være, at man må bygge både parcelhuse og rækkehuse, eller at man kun må bygge sommerhuse.

Vi ser på, hvad der er bygget på din grund

Hvis der lovligt er bygget mere eller noget andet på din grund end det, der er muligt ifølge plangrundlaget, vurderer vi også det.

Vi beregner værdien af, hvordan grunden faktisk anvendes og udnyttes. Der kan fx være bygget på 35 % af grundens areal, selvom bebyggelsesprocenten i plangrundlaget er 30 %.

Vi vælger den højeste værdi

Vi vurderer, hvilken anvendelse og udnyttelse af din grund der giver den højeste værdi: den mulige eller den faktiske anvendelse og udnyttelse.

Grundens anvendelse

Vi ser både på den mulige og faktiske anvendelse af grunden:

  • Den mulige anvendelse: Det er den type bygninger, der må bygges på grunden, og det, de må bruges til ifølge plangrundlaget. Det kan fx være et parcelhus, rækkehus eller sommerhus.
  • Den faktiske anvendelse: Det er den type bygninger, der er bygget på grunden, og det, du bruger dem til. Det kan fx være et parcelhus, et sommerhus, et udhus eller et anneks.

Grundens udnyttelse

Vi ser både på den mulige og den faktiske udnyttelse af grunden:

  • Den mulige udnyttelse: Det er det etageareal, du må bygge på din grund ifølge plangrundlaget. Det kan fx være en bebyggelsesprocent på 30 % for helårshus eller 15 % for sommerhus.
  • Den faktiske udnyttelse: Det er det etageareal, der faktisk er bygget på din grund. Det kan fx være 140 m².

Plangrundlaget er fx lokalplaner og kommuneplaner, og vi får oplysningerne fra registeret Plandata.dk.