Vi justerer i områdets kvadratmeterpris

For at tage højde for forskelle mellem din ejendom og referenceejendommene justerer vi i områdets kvadratmeterpris, som vi beregnede i trin 1. Vi ser altså på, om forskelle trækker kvadratmeterprisen for din ejendom op eller ned.

Vi tager højde for ejendommenes forskelle

For at kunne beregne din ejendoms kvadratmeterpris sammenligner vi den med referenceejendommene. Vi ser på de mange forskellige forhold, vi har oplysninger om, og tager højde for ligheder og væsentlige forskelle mellem din ejendom og referenceejendommene.

Vi beregner din ejendoms kvadratmeterpris

Vi bruger en beregningsmodel, der ud fra et statistisk skøn justerer i områdets kvadratmeterpris. Modellen justerer på baggrund af:

  • specifikke oplysninger om dine referenceejendomme
  • statistiske oplysninger om, hvordan forskelle i beliggenhed og bygningers karakteristika i gennemsnit påvirker en ejendoms pris.

Nogle forskelle mellem din ejendom og referenceejendommene vil justere områdets kvadratmeterpris op, andre forskelle vil justere den ned. Som resultat får vi en kvadratmeterpris, der er særlig for netop din ejendom.

Hvor meget påvirker de enkelte forhold kvadratmeterprisen for din ejendom?

Vi bruger mange forskellige data om din ejendom og referenceejendommene, når beregningsmodellen justerer i områdets kvadratmeterpris.

Hvor meget de enkelte forhold påvirker kvadratmeterprisen, afhænger først og fremmest af, hvor meget referenceejendommene ligner – eller ikke ligner – din ejendom. Det er forskellene, der betyder noget, og som vi derfor justerer for.

Det er de samlede forhold, der tæller

Hver enkelt forhold og justering gør som regel ikke den store forskel. Det er alle forskellene tilsammen, der påvirker kvadratmeterprisen for din ejendom.

Hvis din ejendom og referenceejendommene alle ligger lige langt fra kysten eller fra motorvejen, har disse forhold allerede påvirket områdets kvadratmeterpris. I dette tilfælde justerer vi derfor ikke.