Ejendomsværdi trin 1: Vi beregner områdets kvadratmeterpris

Vi sammenligner din ejendom med 15 solgte ejendomme i dit område, som vi kalder referenceejendomme. Ud fra deres salgspriser beregner vi områdets kvadratmeterpris, som er udgangspunkt for vurderingen af netop din ejendom.

Hvad er områdets kvadratmeterpris, og hvordan beregner vi den?

Områdets kvadratmeterpris afspejler prisniveauet i dit område på det tidspunkt, hvor vi vurderer din ejendom.

Vi beregner områdets kvadratmeterpris ved hjælp af 15 referenceejendommes fremskrevne salgspriser. Det vil sige, at vi ud fra prisudviklingen beregner, hvad salgsprisen ville være den 1. januar i det år, hvor vi vurderer din ejendom.

Sådan gør vi

  1. Vi finder først en kvadratmeterpris for hver referenceejendom ved at dividere dens fremskrevne salgspris med dens vægtede areal.
  2. Referenceejendommenes kvadratmeterpriser bruger vi til at beregne områdets kvadratmeterpris. I denne beregning tæller referenceejendommenes kvadratmeterpriser med forskellig vægt, alt efter hvor langt de ligger fra din ejendom.

Hvad er referenceejendomme?

Referenceejendomme fortæller om prisniveauet i dit område og har stor betydning for vurderingen af din ejendom. Vi vælger så vidt muligt de referenceejendomme, der ligger tættest på din ejendom. Din egen ejendom kan også være en af dine 15 referenceejendomme.

Ikke nødvendigvis din naboejendom

Referenceejendomme er ikke nødvendigvis dine naboejendomme. Hvis din nabos ejendom ikke er blevet solgt inden for de seneste 6 år, kan den ikke være referenceejendom, heller ikke selvom den ligner din ejendom. Det gælder for alle ejendomme i dit område.

Vi vælger referenceejendommene ud fra disse kriterier

  • De skal være solgt inden for de seneste 6 år fra vurderingsterminen, det vil sige fra den 1. januar 2014 til og med den 31. december 2019, hvor salget også senest skal være registreret, altså tinglyst. Hvis en ejendom er blevet solgt flere gange, bruger vi kun det seneste salg.
  • De skal være solgt i et almindeligt frit salg. Det vil sige, at fx tvangsauktioner og overdragelse til familiemedlemmer ikke tæller med.
  • De skal så vidt muligt være samme ejendomstype som din ejendom. Det betyder, at vi fx ikke sammenligner parcelhuse med sommerhuse og ejerlejligheder med parcelhuse.
  • De må ikke adskille sig væsentligt fra andre salg, når det gælder ejendommens størrelse og pris. De ejendomme sorterer vi fra.
  • De skal så vidt muligt ligge i samme kommune som din ejendom. Vi har taget højde for geografiske oplysninger om ikke-brofaste øer.

Få svar på dine spørgsmål