Det får du fra os – og det skal du gøre

Her kan du læse om, hvad du får fra os, og hvad du skal gøre i de forskellige situationer. Du kan også se en video af, hvad der møder dig, når du er logget ind på Vurderingsportalen.

1. Deklarationen

Hvad er en deklaration?

En deklaration er en oversigt over de oplysninger, vi har tænkt os at bruge i vurderingen. Det er det første, vi sender til dig, når vi skal vurdere din ejendom.

Hvor kan du se deklarationen?

Du kan se deklarationen på Vurderingsportalen, når du er logget ind. Du kan dog først se den, når vi giver dig besked med digital post om, at den er klar. I beskeden får du et direkte link til at se din deklaration på Vurderingsportalen. Hvis du senere vil se den igen, kan du altid logge ind og finde den i ”Din oversigt”.

Åbn videoen i bunden af siden, hvis du vil se, hvad der møder dig, når du er logget ind på Vurderingsportalen.

Hvad skal du gøre, når du modtager deklarationen?

Deklarationen er din mulighed for at tjekke, om vi har de rigtige oplysninger om din ejendom. Hvis du er enig i data, skal du ikke gøre noget. Hvis du finder fejl eller mangler i deklarationen, kan du give os besked ved at sende en indsigelse inden for 4 uger.

Du kan se datoen for den nøjagtige frist på deklarationen under ”Er du uenig i data om din ejendom?”.

Læs, hvordan du sender en indsigelse

2. Vurderingen

Hvad er en ejendomsvurdering?

En ejendomsvurdering er statens vurdering af en ejendoms værdi. Den bruges først og fremmest til at beregne ejendomsskatter. Vurderingen bygger på de oplysninger, vi viste dig i deklarationen og består af 2 værdier:

  • Ejendomsværdi: Værdien af hele din ejendom – grunden og de bygninger, der står på den. Din ejendomsværdi bliver brugt til at beregne din ejendomsværdiskat.
  • Grundværdi: Den værdi, grunden ville have, hvis der ikke var bygget noget på den. Grunden vurderes ud fra den anvendelse og udnyttelse, der giver den højeste værdi. Hvis man fx kan bygge mere på grunden, bygge i flere etager, udstykke den eller bruge den til erhverv, så udgør det en potentiel værdi, som er afspejlet i grundværdien. Din grundværdi bliver brugt til at beregne din grundskyld (ejendomsskat).

De 2 værdier skal ikke lægges sammen. Der er 2 værdier, fordi de bliver brugt til noget forskelligt.

Læs mere om de 2 typer boligskat: ejendomsværdiskat og grundskyld

.

Læs, hvordan vi fastsætter ejendomsværdi og grundværdi for huse og sommerhuse

.

Læs, hvordan vi fastsætter ejendomsværdi og grundværdi for ejerlejligheder

Hvor kan du se vurderingen?

Du kan se vurderingen her på Vurderingsportalen, når du er logget ind. Du kan dog først se den, når vi giver dig besked med digital post om, at den er klar. Den kommer ca. 10 uger efter deklarationen. I beskeden får du et direkte link til at se vurderingen på Vurderingsportalen. Hvis du senere vil se den igen, kan du altid logge ind og finde den i ejendomsoversigten på ”Mine ejendomme”.

På Vurderingsportalen kan du både se din ejendomsværdi og din grundværdi sammen med de beregninger, der ligger bag. Du kan følge trin for trin, hvordan vi er nået frem til de 2 værdier.

Åbn videoen i bunden af siden, hvis du vil se, hvad der møder dig, når du er logget ind på Vurderingsportalen.

Hvad skal du gøre, når du modtager vurderingen?

Hvis du er enig, skal du ikke gøre noget. Er du uenig i vurderingen, kan du klage inden for 90 dage. Dog først når du får besked om, at din klagemulighed er åbnet (se punkt 3 nedenfor).

3. Afgørelse om kompensation og besked om klage

Du kan få kompensation, hvis du har betalt skat af en for høj vurdering i årene 2011-2020. Samtidig med at du får afgørelsen om kompensation, får du også mulighed for at klage over din vurdering.

Hvad skal du gøre, når du får besked om kompensation?

Vi giver dig besked med digital post, når din afgørelse om kompensation er klar. Du behøver ikke at gøre noget – vi udbetaler automatisk beløbet til din NemKonto, ca. 5 måneder efter du har fået afgørelsen. Hvis du har gæld til det offentlige, kan Gældsstyrelsen modregne gælden i din kompensation.

Læs mere om kompensation

Hvad skal du gøre, hvis du vil klage?

Når vi har givet dig besked om, at din klagemulighed er åben, kan du logge ind på Vurderingsportalen og se, hvordan du kan klage. Du har 90 dage til at klage.

Vær opmærksom på, at en klage kan have konsekvenser for en evt. kompensation.

Læs mere om disse konsekvenser, og hvordan du klager

4. Tilpasning af din boligskat

Boligskat for 2021 og 2022 er blevet opkrævet på et midlertidigt grundlag. Derfor bliver boligskatten beregnet på ny, når du får din vurdering for 2020. Det er nemlig den, der er beskatningsgrundlaget for disse år.

For de fleste får den nye vurdering dog ingen eller begrænset økonomisk betydning pga. skattestop, skatteloft og indefrysning.

Læs mere om skattestop, skatteloft og indefrysningLæs mere om, hvad der sker, når din skat tilpasses bagud

Hvad skal du gøre for at betale den korrekte skat?

Du skal ikke gøre noget. Hvis der sker ændringer i din boligskat på trods af skattestop og skatteloft, bliver skatten reguleret automatisk. Du får en ny årsopgørelse, når ejendomsvurderingen for 2020 er kommet, og skatten er beregnet på ny. Hvis grundskylden bliver reguleret bagud, får du også en ny ejendomsskattebillet fra kommunen.

Video: Se, hvad der møder dig, når du er logget ind på Vurderingsportalen