Naturlig usikkerhed i vurderingerne

At fastsætte værdien af en ejendom er altid forbundet med en naturlig usikkerhed. Der findes nemlig ikke én værdi, der kan siges at være den korrekte.

Hvad betyder den naturlige usikkerhed?

Ved vurderingen af en ejendom skal værdien fastsættes til den pris, en tilsvarende ejendom kan sælges for i en fri handel under hensyn til alder, størrelse, beliggenhed og øvrige karakteristika.

Der vil altid være en naturlig usikkerhed forbundet med at fastsætte markedsværdien af en ejendom. Folk, der har prøvet at sælge deres ejendom, kan genkende situationen:

To ejendomsmæglere kan sætte den samme ejendom til vidt forskellige priser. Der kan desuden være subjektive forhold, der har indflydelse på prisen: Har sælger fx travlt med at få solgt eller tid til at vente på den helt rigtig køber? Er den ene bedre til at forhandle end den anden? Der kan derfor være forskel på ejendomsvurderingen og den pris, en ejendom lige er solgt til.

Der indføres et forsigtighedsprincip

Der indføres i forbindelse med de nye ejendomsvurderinger et såkaldt forsigtighedsprincip: Det betyder helt konkret, at du som boligejer maksimalt kan komme til at betale skat af et beløb, der er 20 % lavere end vurderingen.

Betydning for ændring af ejendomsværdi og grundværdi, hvis du klager

Den naturlige usikkerhed får også betydning for, hvornår boligejeren kan få ændret vurderingen i forbindelse med en klage. Klagemyndigheden kan nemlig kun ændre ejendomsværdien eller grundværdien, hvis ændringen er på mere end 20 %.