Rabatter (reguleringsnedslag) til ejerboliger

Her kan du læse om de rabatter (reguleringsnedslag), der blev givet i årene 2013-19, og hvordan de blev regnet ud. I det nye vurderingssystem er de tidligere rabatter ikke længere relevante, da det bygger på andre og mere retvisende data.

Tidligere rabatter er ikke relevante i nyt system

I årene 2013-19 blev der givet en række rabatter (reguleringsnedslag), fordi de tidligere vurderinger ikke var retvisende.

I det nye vurderingssystem er de tidligere rabatter blevet overflødige. Det nye system bygger nemlig på en ny metode med en beregningsmodel, der tager højde for langt flere forhold. De nye vurderinger er derfor mere retvisende og afspejler en ejendoms ejendomsmarkedsværdi.

Sådan har vi regnet rabatterne ud frem til 2015

Ejendoms- og grundværdien har vi sat ned sådan

Ejendomsværdien, grundværdien og eventuelle fordelinger for 2013 har vi sat ned på en af disse måder:

  • Værdien for 2011 fratrukket en rabat på 2,5 %.
  • Hvis der har været en omvurdering af ejendommen i 2012, 2013 eller 2014, så er der trukket en rabat på 2,5 % fra værdien for det år, hvor ejendommen er omvurderet.

Sådan har vi regnet rabatterne ud fra 2015 til 2019

Ejendomsværdien har vi sat ned sådan

  1. Først har vi trukket 5 % fra de første 500.000 kr.
  2. Er ejendomsværdien højere end det, har vi derefter trukket 2,5 % fra af den del af værdien, der er over 500.000 kr.
  • Er ejendomsværdien højere end 750.000 kr., bliver rabatten dog 1.250 kr. lavere for hver 50.000 kr. over de 750.000 kr. Rabatten kan maksimalt blive 12.500 kr. lavere i alt.

Grundværdien har vi sat ned sådan

  1. Først har vi trukket 5 % fra de første 100.000 kr.
  2. Er grundværdien højere end det, har vi derefter trukket 2,5 % fra den del af værdien, der er over 100.000 kr.
  • Er grundværdien højere end 150.000 kr., bliver rabatten dog 250 kr. lavere for hver 10.000 kr. over de 150.000 kr. Rabatten kan maksimalt blive 2.500 kr. lavere i alt.

Hvis der ved en vurdering blev lavet en fordeling af ejendomsværdien eller grundværdien, blev den fordelte værdi også sat ned forholdsmæssigt ligesom ejendoms- og grundværdien.

Rabatter til beboelsesejendomme med mere end tre lejligheder

Ejendomsværdien, grundværdien og fordelinger er som udgangspunkt ikke sat ned i perioden fra 2013 til 2019. Dog er der i 2015 til 2019 trukket 2,5 procent fra grundværdien i vurderingen af beboelsesejendomme med mere end tre lejligheder. Rabatten er givet til beboelsesejendomme, som ved vurderingen har fået det, der hedder benyttelseskode 01.