Hvornår vurderer vi forskellige typer ejendomme?

Der kommer løbende ejendomsvurderinger ud til boligejerne. Læs her, hvornår vi vurderer forskellige typer ejendomme.

Vi er i gang med at vurdere ejerboliger, og 150.000 helårshuse har foreløbig modtaget ejendomsvurderingen for 2020.

Fra 2023 vurderer vi disse ejerboliger

 • Resterende helårshuse – fx parcelhuse, villaer, rækkehuse og kædehuse
 • Sommerhuse
 • Ejerlejligheder.

Disse ejendomme forventer vi at vurdere fra 2024

 • Erhvervsejendomme
 • Ejendomme med andelsboliger
 • Landbrugsejendomme, dvs. ejendomme med erhvervsmæssig landbrugsdrift, fx gartnerier, planteskoler, frugtplantager og ejendomme med plante- eller dyreproduktion
 • Skovejendomme, dvs. ejendomme med skov med produktionspotentiale (uanset om der faktisk foregår produktion på ejendommen)
 • Udlejningsejendomme
 • Særlige ejerboliger, fx ejerbolig, hvor der er registreret erhvervsmæssig anvendelse.

Kolonihavehuse vurderes ikke længere

Fremover får kolonihaver, der står på fremmed grund, ikke længere en offentlig ejendomsvurdering.

Vi vurderer din ejendom, som den ser ud i vurderingsåret, uanset hvornår du får vurderingen

Vi ser på ejendommens forhold, som de var på vurderingsterminen – for ejerboliger er det 1. januar i vurderingsåret. I øjeblikket er vi i gang med at udsende vurderinger af ejerboliger for 2020.

Alle ejendomme har som udgangspunkt vurderingstermin hvert andet år:

 • Vurderingstermin i lige år: Ejerboliger på nær særlige ejerboliger, der vurderes samtidig med erhvervsejendomme.
 • Vurderingstermin i ulige år: Erhvervs-, landbrugs- og skovejendomme samt andels- og lejeboliger.

Når du får din vurdering, kan du altid tydeligt se vurderingsterminen.