Opdaterede og mere præcise data fra BBR

BBR-oplysninger er en vigtig del af datagrundlaget, fordi de afspejler de faktiske og fysiske forhold for din ejendom. Som ejer har du selv pligt til at give besked til BBR om ændringer og sørge for, at oplysningerne er korrekte.

BBR indeholder data om din ejendom

Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register. Det bruges til at samle data om bygnings- og boligforhold for alle danske:

  • grunde
  • bygninger
  • tekniske anlæg
  • boliger.

Dvs. både ejerboliger, erhvervsejendomme og landbrugs- og skovejendomme.

BBR indeholder data om bl.a. areal, beliggenhed, anvendelse og ydervægs- og tagmaterialer. Oplysningerne skal afspejle de faktiske fysiske forhold på din ejendom.

Oplysningerne i BBR bruges af både statslige, regionale og kommunale myndigheder, forsyningsselskaber og private virksomheder. Det er kommunerne, som står for den løbende opdatering af BBR, og en stor del af data kommer fra kommunernes behandling af byggesager.

For at forbedre datakvaliteten i BBR har der de seneste år været særligt fokus på tre forhold:

  1. ny digital selvbetjeningsløsning
  2. bedre stedbestemmelse af bygninger
  3. mere detaljerede oplysninger om erhvervsejendomme.

Ret digitalt i BBR

Med den nye digitale selvbetjeningsløsning Ret BBR er det nu muligt for dig som ejer nemt at indsende ændringer til BBR-oplysninger om din ejendom til behandling i kommunen. Det kan du gøre på bbr.dk/ret. Tidligere var det kun kommunerne, der kunne ændre i oplysningerne.

Når der bliver indberettet nye oplysninger – fx hvis du som ejer ændrer eller tilføjer oplysninger – bliver oplysningerne behandlet af kommunen. Hvis kommunen kan godkende de nye oplysninger, overfører de dem til BBR.

Ret BBR blev tilgængelig på landsplan i slutningen af 2018.

Geokodning af bygninger i BBR

Hver bygning på en ejendom har fået sin egen geografiske placering markeret med et punkt på et kort, som entydigt viser bygningens nøjagtige beliggenhed med præcise koordinater.

Det geografiske kort bruges derefter til at bestemme afstande, der indgår i fastsættelsen af værdien af din ejendom – fx til større søer, jernbaner og veje. Den mere nøjagtige markering af beliggenhed gør det desuden nemmere at identificere alle bygninger i Danmark og dermed vurdere, om bygningsarealet er korrekt.

Samtidig bliver geokodningen brugt i forbindelse med udsigtsberegninger, fx beregning af en ejendoms udsigt over hav. Dette er en ny variabel, der indgår i de nye ejendomsvurderinger til private boliger.

Detaljerede oplysninger om erhvervsejendomme

BBR Erhvervsservice indsamler og registrerer oplysninger om erhvervs-, landbrugs- og skovejendomme for at sikre nye og mere detaljerede oplysninger om disse ejendomme til BBR. De nye oplysninger skal danne grundlag for ejendomsvurderingen og give ejerne en så retvisende vurdering af deres ejendom som muligt.

Vi udsender de nye ejendomsvurderinger til landets ca. 400.000 erhvervsejendomme, når vi har udsendt vurderinger af ejerboliger. Det præcise tidspunkt er endnu ikke fastlagt.