Gå til hovedindhold

Din boligskat

De nuværende boligskatteregler betyder, at du som boligejer er sikret mod pludselige stigninger i boligskatterne. Du er beskyttet af et skattestop på ejendomsværdiskatten og et skatteloft på grundskylden.

Du betaler to skatter af din bolig

Som boligejer betaler du to typer skat af din bolig:
  • Ejendomsværdiskat. Størrelsen af din ejendomsværdiskat afhænger af, hvor meget din bolig er vurderet til at være værd (din ejendomsværdi).
  • Grundskyld (ejendomsskat). Størrelsen af din grundskyld afhænger af, hvor meget din grund er vurderet til at være værd (din grundværdi).
Ejendomsværdiskat betaler du til staten. Grundskyld betaler du til kommunen.
Andelsforeninger og ejere af udlejningsejendomme betaler kun grundskyld.

Skattestop på ejendomsværdiskat

Der er skattestop på ejendomsværdiskatten. Det betyder, at din ejendomsværdiskat ikke kan stige, selvom din bolig bliver vurderet til at være mere værd end ved seneste vurdering.
Skattestoppet betyder, at du som boligejer betaler ejendomsværdiskat af den laveste af disse tre værdier:
  • Ejendomsværdien for 2001 plus 5 procent
  • Ejendomsværdien for 2002
  • Seneste vurdering (fra og med den kommende vurdering i 2020 dog seneste vurdering fratrukket 20 procent).
De fleste boligejere betaler, og skal fortsat betale, ejendomsværdiskat af ejendomsvurderingen fra 2001 plus 5 procent eller af ejendomsvurderingen fra 2002. Ved den kommende vurdering i 2020 vil nogle boliger dog falde så meget i ejendomsværdiskattegrundlag, at ejerne skal betale mindre i ejendomsværdiskat.

Skatteloft på grundskyld

Der er en begrænsning på de årlige stigninger i grundskylden, der gør, at det beløb, som grundskylden beregnes på baggrund af, højst kan stige med op til 7 procent årligt.

Du skal ikke betale stigninger i grundskylden med det samme

Der er indført en ordning, hvor du i første omgang ikke skal betale stigninger i din grundskyld ud over 200 kr. (indefrysningsordningen) regnet i forhold til det, du betalte i 2017. Det betyder, at selvom din grundskyld stiger i 2020, skal du ikke betale mere, end du gjorde i 2019. Det gælder dog fx ikke, hvis arealet af din grund er ændret.
Det beløb, som er indefrosset, kan du vælge at betale, når de nye boligskatteregler træder i kraft. Det skal senest betales, når du sælger boligen. Du betaler ikke renter af beløbet, indtil de nye boligskatteregler træder i kraft.

Politisk aftale om nye boligskatter

For de fleste boligejere vil den nye vurdering være højere end den nuværende, blandt andet fordi boligpriserne generelt er steget siden 2011, hvor der sidst blev foretaget offentlige ejendomsvurderinger. Som det ser ud nu, vil særligt huse og lejligheder i og omkring de større byer opleve højere vurderinger end tidligere.
Højere vurderinger kan betyde højere boligskatter. Derfor har et bredt flertal i Folketinget aftalt en række tiltag, der skal sikre tryghed for dig som boligejer ved overgangen til de nye vurderinger. Tiltagene vil betyde, at ingen boligejere kommer til at betale mere i boligskat ved overgangen til de kommende boligskatteregler, end de skulle med de nuværende regler.

Lavere boligskatter

I den politiske aftale er der lagt op til, at satsen for ejendomsværdiskatten og den gennemsnitlige grundskylds­promille sænkes. Samtidig er der besluttet et forsigtighedsprincip, som betyder, at der trækkes 20 procent fra vurderingen inden beskatningen. Det betyder, at en del boligejere har udsigt til lavere samlede boligskatter, end hvis de nuværende regler var blevet videreført.

Skatterabat sikrer din boligøkonomi

På grund af stigende vurderinger vil nogle boligejere umiddelbart opleve, at boligskatten stiger med det nye beskatningssystem, selv med lavere boligskattesatser. For at undgå dette, vil disse boligejere få en skatterabat. Skatterabatten skal sikre, at du som boligejer ikke kommer til at betale mere i boligskat i det år, hvor de nye boligskatteregler træder i kraft, end du skulle have betalt med de nuværende regler.
Skatterabatten gælder for boligejere, som har købt deres bolig, før de nye boligskatteregler træder i kraft. Hvis din boligskat stiger fx 5.000 kr. ved overgangen til de nye boligskatteregler, får du altså en skatterabat på 5.000 kr. Rabatten videreføres nominelt, dvs. den fastholdes uændret i kroner og øre, frem til den dag, du sælger din bolig.

Fremover kan du vente med at betale stigninger i boligskatten

Med de kommende boligskatteregler kan boligejere udskyde at betale eventuelle stigninger i boligskatten. Det vil sige, at du kan vente med at betale stigninger i din boligskat til den dag, du sælger boligen. På den måde kan du sikre dig, at det beløb, du årligt skal betale i boligskat, ikke stiger, mens du bor i boligen, selv om din bolig et blevet mere værd. Du kan dog ikke udskyde betalingen, hvis stigningerne er en konsekvens af større ændringer på ejendommen. Du skal være opmærksom på, at beløbet, du vælger at indefryse, bliver forrentet efter overgangen til de nye boligskatteregler. Du kan også vælge løbende at betale en eventuel stigning, hvis du foretrækker det.