Sådan beregner kommunen din grundskyld

Grundværdien fra den offentlige ejendomsvurdering bestemmer, hvor meget du skal betale i grundskyld. Skatteloftet sikrer, at der er en grænse for, hvor meget grundskylden kan stige fra år til år, og eventuelle stigninger bliver normalt indefrosset.

Kommunen fastsætter grundskyldspromillen

Det er ejendommens grundværdi, der bruges til at beregne grundskylden. Satsen for grundskylden reguleres af din kommune, som fastsætter en promille. Satsen vil altid være på min. 16 promille og maks. 34 promille. I perioden 2021-2028 kan den enkelte kommune sætte promillen ned, men ikke op.

En grundskyldspromille på 20 svarer til 2 procent.

Eksempel: Hvis det grundlag, din grundskyld beregnes ud fra – altså grundværdien – er på 1 mio. kr. og din kommune har en grundskyldspromille på 20, skal du altså betale 20 promille af 1 mio. i grundskyld, i alt 20.000 kr.

Grundskyld af den laveste af 2 værdier pga. skatteloft

Fordi der er skatteloft på grundskylden, bruger kommunen den laveste af 2 værdier som grundlag, når de beregner grundskylden:

  • Den seneste offentlige vurdering af grunden, fx den videreførte vurdering fra 2011 eller vurderingen for 2020 minus 20 %.
  • Grundskatteloftsværdien, som er beskatningsgrundlaget fra året før plus reguleringsprocenten.

Kommunen regner ud, hvilken værdi der er den laveste, og beregner grundskylden ud fra den. På den måde sikrer skatteloftet, at der er en grænse for, hvor meget grundskylden kan stige, så længe grundskyldspromillen ikke stiger.

I 2021 er reguleringsprocenten 6,4, og i 2022 er den 2,8. Det betyder, at grundskylden højst kan stige med 6,4 % fra 2020 til 2021 og med 2,8 % fra 2021 til 2022.

Eventuelle stigninger i grundskylden kan normalt indefryses.

Læs mere om indefrysning af stigninger i grundskylden