Dansk skat på ejendom i udlandet

Hvis du ejer en bolig i udlandet, skal du betale ejendomsværdiskat af den i Danmark. Beløbets størrelse afhænger af ejendommens værdi og den skat af ejendommen, du betaler i udlandet.

Du betaler ejendomsværdiskat af din udenlandske ejendom over din danske årsopgørelse. I årsopgørelsen skal du tilføje:

  • værdien af din udenlandske ejendom
  • eventuelle ejendomsskatter, du betaler i det land, hvor din ejendom ligger
  • renteudgifter, hvis du har lån i ejendommen
  • lejeindtægter, hvis du lejer din ejendom ud
  • eventuelle indeståender i udenlandske banker

På skat.dk kan du læse, hvordan du beregner værdien af din ejendom. Du kan også læse om reglerne for udlejning, dobbeltbeskatning og rentefradrag.

Gå til skat.dk og læs om skattereglerne for ejendom i udlandet

På skat.dk kan du også finde vores telefonnummer, hvis du har brug for hjælp.