Kompensation, hvis du har betalt skat af en for høj vurdering

Du kan få en kompensation, hvis du har betalt skat af en for høj vurdering i nogle af eller alle årene 2011 til 2020.

Når du har modtaget din nye ejendomsvurdering for 2020, vil du efter noget tid modtage en afgørelse om kompensation efter vores tilbagebetalingsordning. Hvorvidt du skal have kompensation, afhænger af, hvad du allerede har betalt i boligskatter, og det, du skulle have betalt, hvis beskatningen var sket med udgangspunkt i den nye ejendomsvurdering pr. 1. januar 2020.

Hvis du har betalt boligskatter af for høje vurderinger i årene 2011 til 2020, udbetaler vi en kompensation til din NemKonto. Kompensationen er inkl. et tillæg på 6,2 % pr. år fra opkrævningsåret.

Omvendt får du ingen ekstraregning, hvis du har betalt skat af en for lav vurdering.

Tidslinje: Udbetaling af kompensation

1. Du får din deklaration

Vurderingsstyrelsen sender dig en deklaration, hvor du kan se de data, din ejendomsvurdering bygger på. Du har mulighed for at sende en indsigelse, hvis du er uenig i data.

2. Du får din nye ejendomsvurdering

Du modtager din nye ejendomsvurdering for 2020.

3. Du får en afgørelse om kompensation og kan klage

Vi sender dig et brev med en afgørelse om, hvorvidt du skal have kompensation efter tilbagebetalingsordningen.

I samme brev får du besked om, at du nu kan klage over din ejendomsvurdering for 2020. Hvis du har ejet en ejendom i perioden 2013-19, kan også klage over historiske vurderinger, og du får brevet "Sådan kan du se de historiske vurderinger". Du kan ikke klage over din kompensation.

4. Du får udbetalt evt. kompensation

Hvis du er berettiget til kompensation, udbetaler vi beløbet til din NemKonto. Det sker ca. 5 måneder efter, at du har modtaget afgørelsen om kompensation. Vi udbetaler kun beløb over 200 kr. pr. ejendom, du har ejet i årene 2011 til 2020.

Både nuværende og tidligere ejere kan få kompensation

Både nuværende og tidligere ejere i årene 2011 til 2020 vil blive tilbudt kompensation, hvis de er berettigede til det.

Hvis du har ejet mere end én ejendom i perioden, kan du modtage flere afgørelser om kompensation. Hvis boligen har haft flere samtidige ejere, vil alle ejere modtage en personlig kompensationsafgørelse udregnet på baggrund af deres ejerandel.

Eksempel: 3 forskellige ejere fra 2011 til 2020

En ejendom har haft 3 forskellige ejere i årene 2011-2020, og alle ejere modtager derfor hver deres afgørelse om kompensation.

Den ene ejer har ejet ejendommen fra 2011 til 2013 og får derfor kompensation for 2011, 2012 og 2013. På samme måde får de andre ejere kompensation for de år, hvor de har ejet ejendommen.