Hvis du har ændret bolig eller ejerforhold væsentligt

Hvis din ejendom eller ejerforhold har ændret sig væsentligt, skal du betale boligskat af et foreløbigt beskatningsgrundlag, mens du venter på din nye ejendomsvurdering.

Hvem får et foreløbigt beskatningsgrundlag?

Vi beregner dine boligskatter ud fra din ejendomsvurdering. Hvis din ejendom er nybygget, har ændret anvendelse eller har ændret sig væsentligt, får du et foreløbigt beskatningsgrundlag fra os.

Boligskatterne reguleres bagud, når du får din nye ejendomsvurdering

Når du får din nye ejendomsvurdering, erstatter den dit foreløbige beskatningsgrundlag, og dine boligskatter vil blive reguleret automatisk.

Hvis du har betalt ejendomsværdiskat af et for højt foreløbigt beskatningsgrundlag, får du det overskydende beløb tilbage i forbindelse med din årsopgørelse. Har du betalt for lidt, skal du betale restbeløbet. Du kan se det foreløbige beskatningsgrundlag på din forskudsopgørelse.

Det er din kommune, der står for at regulere din grundskyld (ejendomsskat), mens vi regulerer din ejendomsværdiskat i forbindelse med din årsopgørelse. Du hører fra kommunen, hvis du har betalt enten for lidt eller for meget i grundskyld.

Du kan ændre det foreløbige beskatningsgrundlag

Du skal blot give os besked om det beløb, du vil have som foreløbigt beskatningsgrundlag. Det kan du gøre ved at ringe til os på 72 22 16 32.

Er I flere, der ejer ejendommen?

Hvis I er flere, der ejer ejendommen, har det foreløbige
beskatningsgrundlag betydning for alle ejere.

- Foreløbigt beskatningsgrundlag for grundskylden: Hvis I er flere ejere, der beder om at få ændret det foreløbige beskatningsgrundlag, fastsætter vi det til det laveste af de beløb, I har ønsket.

- Foreløbigt beskatningsgrundlag for ejendomsværdiskatten: Vi kan kun ændre det foreløbige beskatningsgrundlag, hvis I alle er enige om ændringen. Vi kan sikre os, at I alle er enige, hvis I kontakter os på en af disse måder:

  • Ring sammen til os på 72 22 16 32
  • Send os et brev, som I alle har underskrevet. Send brevet via kontaktformularen på skat.dk: Vælg Ejendom og bolig > Ændre foreløbigt beskatningsgrundlag.

I brevet skal I skrive:

  • Ejendommens adresse og ejendomsnummer (står i det brev, I har modtaget fra os).
  • Om det er beskatningsgrundlaget for ejendomsværdiskatten eller grundskylden (ejendomsskatten), I vil ændre.
  • Det beløb, som I ønsker at have som foreløbigt beskatningsgrundlag og dermed blive beskattet af.
  • At vi må opdatere forskudsopgørelsen med det nye foreløbige beskatningsgrundlag for ejendomsværdiskatten – det kan vi nemlig ikke gøre uden jeres samtykke.