Indefrysning af stigninger i grundskyld

Du har mulighed for at indefryse stigningerne i din grundskyld, så du først skal betale, når du sælger din bolig.

Som boligejer har du siden 2018 fået indefrosset en del af din grundskyld, hvis den årligt er steget mere end 200 kr. pr. ejendom pr. ejer. Det betyder, at du i stedet for at betale en eventuel stigning i grundskylden årligt først betaler beløbet, når du sælger din bolig.

Indefrysningen er rente- og gebyrfri, og du kan på din årsopgørelse for kommunale ejendomsskatter for hvert år både se, hvor stort beløbet er for det pågældende år og samlet set.

Når du sælger din bolig, skal hele det indefrosne beløb betales til kommunen.

Fra 2024 overgår den midlertidige indefrysningsordningen for stigninger i grundskylden til en permanent indefrysningsordning, der gælder både din ejendomsværdiskat og grundskyld.

2018-2024: Indefrysning af stigninger i grundskyld

Den midlertidige indefrysningsordning betyder, at din kommune indefryser stigninger i grundskylden, hvis den årlige stigning er mere end 200 kr. pr. ejendom pr. ejer.

Grundskylden kan maksimalt stige 3-7 %.

Du kan betale beløbet og framelde dig ordningen

Den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld er nu ændret til en frivillig ordning, så du som boligejer kan fra- og tilvælge indefrysning af din stigninger i din grundskyld.

Hvis du vælger at framelde dig ordningen, skal du betale det samlede indefrosne beløb. Du skal være opmærksom på, at du ikke kan fortryde dit fravalg og få din oprindelige indefrysning tilbage.

Du kan dog tilmelde dig indefrysningsordningen igen fra og med næste grundskyldsrate. Hvis du gør det, vil du kunne få indefrosset eventuelle fremtidige stigninger i grundskylden.

Det er alene din andel af indefrysningen på ejendommen, der frameldes. Det vil sige, at eventuelle medejere selv skal framelde sig ordningen, hvis de ønsker det.

Hvis du ikke fravælger ordningen, fortsætter den som hidtil, og du skal ikke gøre noget.

Frameld dig indefrysningsordningen (borger.dk)

2022-2024: Skatteloft på grundskylden med maksimal stigning på 2,8 %

Et skatteloft på grundskylden betyder, at den skat, du betaler til kommunen, højst kan stige 2,8 % om året fra 2022 til 2024. Det gælder også, selvom din ejendomsvurdering er blevet højere.

Fra 2024: Indefrysning af stigninger i boligskatter

Fra 2024 erstatter den permanente indefrysningsordning den midlertidige. Den permanente indefrysningsordning gælder både din ejendomsværdiskat og grundskyld.

Læs mere om boligskatterne fra 2024