Grundskyld

Læs, hvad grundskyld er, hvordan du betaler den, hvordan den bliver beregnet, og hvilke satser der gælder – både nu og efter 2024, hvor nye regler for boligskatten træder i kraft.

Hvis du ejer en grund, skal du betale grundskyld til den kommune, som din ejendom ligger i. Grundskylden bliver beregnet som en promille af ejendommens grundværdi. Men inden grundskylden beregnes, trækker vi 20 % fra grundværdien. Der er nemlig vedtaget et såkaldt forsigtighedsprincip, der tager højde for den naturlige usikkerhed, der altid vil være, når man vurderer en ejendom.

Grunden vurderes ud fra den anvendelse og udnyttelse, der giver den højeste værdi. Hvis man fx kan bygge mere på grunden, bygge i flere etager, udstykke den eller bruge den til erhverv, så udgør det en potentiel værdi, som er afspejlet i grundværdien. Derfor kan grundværdien i enkelte tilfælde være højere end ejendomsværdien.

Størrelsen på din grundskyld afhænger derfor af:

  1. Boligens grundværdi
  2. Den kommunale grundskyldspromille.

Der et din kommune, der fastsætter den såkaldte grundskyldspromille. Frem til 2024 er der skatteloft på grundskylden. Den 1. januar 2024 erstattes skatteloftet af lavere satser og skatterabat.

Samtidig bliver hele din opkrævning af boligskatten samlet i staten. Det betyder, at grundskylden fra 2024 bliver opkrævet via din forskuds- og årsopgørelse i stedet for 2-3 årlige opkrævninger fra kommunen. Det er ikke en ny skat – bare en anden måde at betale på.

Hvis du har spørgsmål om din grundskyld, skal du kontakte Borgerservice i din kommune. Det gælder, indtil de nye regler træder i kraft den 1. januar 2024. Herefter kan du kontakte os i Vurderingsstyrelsen.