Forstå din boligskat

Læs, hvilke ejendomsskatter du betaler, og hvordan vi beregner, hvor meget du skal betale.

Som boligejer betaler du 2 slags boligskat:

  • Ejendomsværdiskat: Skat af ejendommens værdi (grund og bygninger).
  • Grundskyld: Skat af grundværdien, som den ville være, hvis der ikke var bygget noget på den. Grunden vurderes ud fra den anvendelse og udnyttelse, der giver den højeste værdi. Hvis man fx kan bygge mere på grunden, bygge i flere etager, udstykke den eller bruge den til erhverv, så udgør det en potentiel værdi, som er afspejlet i grundværdien.

Boligskatterne beregnes som en procentdel (skattesats) af den offentlige ejendomsvurdering. Men inden skatterne beregnes, trækker vi 20 % fra din vurdering. Der er nemlig vedtaget et såkaldt forsigtighedsprincip, der tager højde for den naturlige usikkerhed, der altid vil være, når man vurderer en ejendom.

Nye regler i 2024

Til og med 2023 er der skattestop på ejendomsværdiskatten og skatteloft på grundskylden, der begrænser, hvor meget grundskylden kan stige.

Den 1. januar 2024 kommer der nye regler for boligskatten, hvor skatten følger værdien af din ejendom. Den vil altså stige og falde i takt med din ejendomsvurdering.

Til gengæld sænkes skatteprocenten så meget, at 4 ud af 5 boligejere skal betale mindre i boligskat i 2024. Resten får en skatterabat, som beskytter deres boligøkonomi.