Overblik: De nye boligskatteregler

I 2024 kommer der nye boligskatteregler. Det betyder skattelettelser for 4 ud af 5 boligejere. Resten får en skatterabat, som beskytter deres boligøkonomi. Her kan du få overblik over de nye regler.

Ingen skattestigning trods højere vurdering

I 2024 skal boligejerne betale skat af en 2022-vurdering. For de fleste boligejere vil den være højere end tidligere vurderinger. Det skyldes bl.a., at boligpriserne generelt er steget. Især huse og ejerlejligheder i og omkring de større byer vil få højere vurderinger end tidligere.

Som modsvar til de stigende vurderinger sænkes satserne for både ejendomsværdiskatten og grundskylden med virkning fra 2024. Desuden er der vedtaget en række andre tiltag, der giver tryghed for dig som boligejer ved overgangen til de nye boligskatteregler:

Skat af en foreløbig 2022-vurdering

I 2024 skal du betale skat af den offentlige 2022-ejendomsvurdering. Men de endelige 2022-vurderinger er ikke klar endnu. Derfor bliver din skat i 2024 i første omgang beregnet ud fra en foreløbig vurdering, som offentliggøres i efteråret 2023.

I november 2023 får du forskudsopgørelsen for 2024. Her kan du se, hvad du foreløbigt skal betale i boligskat i 2024.

Når din endelige 2022-vurdering kommer, bliver skatten for 2024 efterreguleret. Hvis du har fået en skatterabat, bliver den også reguleret, når du får din endelige vurdering. For langt de fleste boliger ventes der ikke at være væsentlig forskel på den foreløbige og den endelige vurdering.

Din klagemulighed åbner, når du får den endelige vurdering

Når du får din endelige vurdering, kan du klage over den. Inden vurderingen får du en deklaration, hvor du kan se de data, der vil indgå i vurderingen. Hvis du kan se, at der er fejl i data, kan du give os besked ved at sende en indsigelse.

Læs mere om klage, indsigelse og frister