Gå til hovedindhold

Boligejere tager godt imod de nye vurderinger

I Vurderingsstyrelsens undersøgelse af det nye vurderingssystem, fik boligejere mulighed for at se en testvurdering af deres ejendom. Resultatet af undersøgelsen viser, at vurderingerne bliver opfattet som retvisende og gennemskuelige.

Feedback fra boligejere er værdifuldt i udviklingsprocessen

Ca. 24.000 boligejere har givet feedback på testudgaven af de nye vurderinger. Ikke blot har vi fået afprøvet systemet, vi har også fået værdifuld viden om, hvilke tilpasninger der er brug for, inden det nye system tages i brug.

Nyt system giver mere gennemskuelighed

En af vores ambitioner er at gøre de offentlige ejendomsvurderinger mere gennemskuelige. Selvom vurderingsmetoden er kompleks, vil det nye system give større indblik i, hvordan vi vurderer ejendomme. Det er også den respons, vi har fået af boligejerne. I undersøgelsen svarer 92 %, at vurderingerne er letforståelige, og 84 % oplever, at vurderingerne er transparente.

Nu bruger vi feedbacken til at forbedre systemet

Ud fra testresultaterne er vi nu i gang med tilpasninger. Fx kan vi se, at vi skal justere den måde, vi anvender data og modeller, og der er dataflows, der skal ses efter. Vi tilpasser også kommunikationen – boligejerne efterspørger mere information nogle steder, og vi indarbejder mere visuel understøttelse.

Fakta om storskalatesten

  • Storskalatesten er foretaget i samarbejde med Epinion og omfatter en spørgeskemaundersøgelse samt opfølgende interviews og analyser.
  • Op mod 80.000 boligejere blev tilbudt at deltage, og i alt 24.000 ejere af enfamiliehuse på tværs af landet har deltaget i testen.
  • Data er indsamlet i perioden fra 30. oktober 2019 til 18. februar 2020.
  • Der er ikke sket konkret sagsbehandling i forbindelse med testen.