Gå til hovedindhold

Proces mod de nye ejendomsvurderinger

Siden 2013 er der blevet arbejdet på et nyt ejendomsvurderingssystem, som kan sikre databaserede og mere gennemskuelige vurderinger af alle ejendomme i Danmark.

Få overblik over forløbet

Vurderingerne af ejendomme blev suspenderet i 2013, da de ikke var tilstrækkeligt retvisende. Siden da er der blevet arbejdet på et nyt vurderingssystem.
Her får du et overblik over forløbet fra 2013 til i dag, og over hvad vi forventer, der vil ske på boligområdet fremover.

Tidslinje

2013

Ejendomsvurderingerne bliver suspenderet

Den daværende regering beslutter, at der ikke skal vurderes efter det eksisterende vurderingssystem længere, fordi vurderingerne ikke er tilstrækkeligt retvisende. Den seneste ordinære vurdering af ejerboliger er altså fra 2011.

2016

Politisk forlig om nye ejendomsvurderinger

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget indgår et politisk forlig om nye ejendomsvurderinger.

2017

Politisk forlig om et nyt boligbeskatningssystem

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget indgår et forlig om et nyt bolig- og ejendomsbeskatningssystem (”Tryghed om boligbeskatningen”).

Den nye ejendomsvurderingslov bliver vedtaget

Ifølge den nye lov har de offentlige ejendomsvurderinger som mål at matche den kontantværdi, en ejendom forventeligt kan opnå i fri handel. Der vedtages nye klageregler, der afspejler den naturlige usikkerhed, der altid vil være ved en vurdering.

2018

Forsigtighedsprincippet vedtages

Det vedtages, at den naturlige usikkerhed, som altid er forbundet med en vurdering, skal komme ejendomsejeren til gode via det såkaldte forsigtighedsprincip. Forsigtighedsprincippet betyder, at beskatningsgrundlaget sættes 20 procent lavere end vurderingerne, når de nye vurderinger udkommer.

Indefrysning af boligskatter

Fra 2018 vil du som boligejer opleve, at eventuelle stigninger i grundskyld bliver indefrosset automatisk – den såkaldte midlertidige indefrysningsordning. Resultatet er, at det indefrosne beløb først skal afregnes, når du sælger boligen. Fra 2021 og frem kan du vælge at betale det indefrosne beløb. Indtil 2021 forrentes det indefrosne beløb ikke.

1. juli 2018 – Vurderingsstyrelsen bliver etableret som selvstændig styrelse

Vurderingsstyrelsen er ansvarlig for at udarbejde ejendomsvurderinger af alle landets ca. 1,7 millioner ejerboliger og ca. 0,5 millioner andre ejendomme, herunder ca. 400.000 erhvervsejendomme og ca. 100.000 landbrugs- og skovejendomme. Vurderingsstyrelsen er en del af Skatteforvaltningen.

2019

Dialog med boligejerne

I 2019 vil op mod 80.000 boligejere få mulighed for at se en testvurdering af deres ejerbolig. Der vil i 2019 desuden blive kommunikeret til samtlige boligejere om de nye vurderinger.

Andet halvår af 2020 og frem

Nye vurderinger til boligejerne 

De nye ejendomsvurderinger bliver sendt til boligejerne i etaper fra andet halvår af 2020 og frem. Før vi sender vurderingen ud, får du som boligejer som noget nyt mulighed for at se de data, der ligger til grund for fastsættelsen af værdien af din ejendom.

Tilbagebetalingsordning

I forbindelse med den nye lov og det nye vurderingssystem er der etableret en tilbagebetalingsordning, som skal tage højde for, at vurderingen af ejerboliger i 2011 – og de efterfølgende videreførte vurderinger – kan have været for høje. Med udgangspunkt i din nye vurdering for ejendommen beregner vi, om du skal have en del af den ejendomsværdiskat og grundskyld, som du har betalt i perioden tilbage.

Nye vurderinger til erhvervsejendomme og landbrugs- og skovejendomme

Efter udsendelsen af de nye ejendomsvurderinger af ejerboliger vil alle landets landbrugs- og skovejendomme samt erhvervsejendomme, herunder leje- og andelsboliger, modtage nye vurderinger. Det præcise tidspunkt skal fastlægges nærmere.