Få svar på dine spørgsmål om tilbagebetalingsordningen

Hvordan får du tilbud om kompensation? Hvornår bliver kompensationen udbetalt? Får svar på det og meget mere her.