Sådan finder du de historiske vurderinger på OIS Ejendomsdata

Du kan finde de historiske vurderinger på OIS Ejendomsdata. Her ligger historiske vurderinger for alle danske ejendomme.

På OIS Ejendomsdata kan du se:

 • en oversigt over historiske vurderinger for din ejendom
 • de vurderingsmeddelelser, som de historiske vurderinger er baseret på.

Sådan finder du de historiske vurderinger

 1. Søg din ejendom frem på startsiden af OIS Ejendomsdata.
 2. Klik på Økonomi.
 3. Vælg Tidligere vurderinger og salgspriser og herefter Historiske vurderinger.
 4. Vælg på listen, hvilket år du vil se vurderingen for.

Du kan kun klage over år, hvor der er foretaget en vurdering

Din ejendom vil typisk være vurderet hvert andet år, men du kan kun klage over de historiske vurderinger fra årene 2013-2019. Er du boligejer, vil det være årene 2013, 2015, 2017 og 2018. Hvis din ejendom er blevet vurderet i andre år, er det, fordi vi har omvurderet den. Det kan fx være sket, hvis du har lavet en om- eller tilbygning, eller hvis kommunen har ændret lokalplanen.

De historiske vurderinger, du kan klage over nu, er foretaget i 2013-2019. En ejendom er som udgangspunkt kun vurderet hvert andet år, selvom du på ois.dk kan vælge en vurdering for alle årene. Du kan derfor typisk klage over de historiske vurderinger for 2013, 2015, 2017 og 2018.

Hvis din ejendom er vurderet i andre år, er det typisk, fordi vi har omvurderet den. Det kan fx være sket, hvis du har lavet en om- eller tilbygning, eller hvis kommunen har ændret lokalplanen. I så fald kan du også klage over disse år. Kig i dine vurderingsmeddelelser for at finde ud af, om det gælder for din ejendom.

Sådan finder du vurderingsmeddelelserne

I vurderingsmeddelelserne kan du se beregninger og data om din ejendom, som de historiske vurderinger fra 2013-2019 er baseret på. Disse oplysninger kan du bruge til at vurdere, om du vil klage over en eller flere af de historiske vurderinger.

 1. Søg din ejendom frem på startsiden af OIS Ejendomsdata
 2. Klik på Økonomi.
 3. Vælg Tidligere vurderingsmeddelelser.
 4. Vælg på listen, hvilket år du vil se vurderingsmeddelelsen for.

Disse år kan du typisk se vurderingsmeddelelser for

 • 2011
  Mange boligejere kan kun se denne vurderingsmeddelelse, fordi de historiske vurderinger fra 2013-2019 typisk er baseret på vurderingen for 2011, som er blevet ført videre. Hvis du kun kan se en vurderingsmeddelelse for 2011, kan du kun klage over vurderingerne for 2013, 2015, 2017 og 2018.
 • Det/de år, din ejendom er omvurderet
  Er din ejendom omvurderet efter 2011, er det omvurderingen, der er ført videre. Du kan også klage over omvurderinger i perioden 2013-2019.
 • Det/de år, en historisk vurdering er blevet ændret
  Hvis en historisk vurdering efter 2011 er genoptaget eller ændret på anden måde, er det den ændrede vurdering, der er ført videre. Du kan klage over ændrede vurderinger i perioden 2013-2019.

Eksempel: Hvis du kan se en vurderingsmeddelelse for 2011 og 2016

 • De historiske vurderinger for 2013 og 2015 er baseret på vurderingsmeddelelsen for 2011.
 • De historiske vurderinger for 2016, 2017 og 2018 er baseret på vurderingsmeddelelsen for 2016.

I dette tilfælde kan du klage over de historiske vurderinger for 2013, 2015, 2016, 2017 og 2018.

Vær opmærksom på, at der kan være fratrukket rabatter i de historiske vurderinger fra 2013-2019. Derfor kan den ejendoms- og grundværdi, du kan se i vurderingsmeddelelserne, være højere end de værdier, du kan se i oversigten over de historiske vurderinger.

Forbehold for fejl i det tidligere vurderingssystem

I få tilfælde vises en vurderingsmeddelelse for år, hvor der ikke er foretaget en vurdering, du kan klage over. Det sker fx, hvis en vurdering er blevet ophævet. Det skyldes fejl i det gamle vurderingssystem.

Er du i tvivl, så ring til os

Du er altid velkommen til at ringe til os på 72 22 16 26, hvis du er i tvivl om, præcist hvilke år du har fået en vurdering, og hvilke år du kan klage over.

Læs mere