Gå til hovedindhold

Hvornår vurderer vi forskellige typer ejendomme?

Vurderingsstyrelsen begyndte at udsende de nye ejendomsvurderinger i september 2021. Først udsender vi hen over en periode vurderinger af ejerboliger. Herefter begynder vi at vurdere erhvervs-, landbrugs- og skovejendomme.

Vi vurderer disse ejerboliger fra september 2021

 • Enfamilieshuse til helårsbeboelse, fx parcelhuse, villaer, rækkehuse og kædehuse
 • Sommerhuse og andre fritidshuse
 • Sommerhusejerlejligheder
 • Ejerlejligheder til helårsbeboelse.

Disse ejendomme forventer vi at vurdere efterfølgende

 • Erhvervsejendomme
 • Ejendomme med andelsboliger
 • Landbrugsejendomme, dvs. ejendomme med erhvervsmæssig landbrugsdrift, fx gartnerier, planteskoler, frugtplantager og ejendomme med plante- eller dyreproduktion
 • Skovejendomme, dvs. ejendomme med skov med produktionspotentiale (uanset om der faktisk foregår produktion på ejendommen)
 • Udlejningsejendomme
 • Særlige ejerboliger, fx ejerbolig, hvor der er registreret erhvervsmæssig anvendelse.

Kolonihavehuse vurderes ikke længere

Fremover får kolonihaver, der står på fremmed grund, ikke længere en offentlig ejendomsvurdering.

Vi vurderer din ejendom, som den ser ud i vurderingsåret, uanset hvornår du får vurderingen

Vi ser på ejendommens forhold, som de var på vurderingsterminen – for ejerboliger er det 1. januar i vurderingsåret. De næste vurderinger, vi sender ud, er 2020-vurderingerne af ejerboliger.

Alle ejendomme har som udgangspunkt vurderingstermin hvert andet år:

 • Vurderingstermin i lige år: Ejerboliger på nær særlige ejerboliger, der vurderes samtidig med erhvervsejendomme.
 • Vurderingstermin i ulige år: Erhvervs-, landbrugs- og skovejendomme samt andels- og lejeboliger.

Når du får din vurdering, kan du altid tydeligt se vurderingsterminen.