Gå til hovedindhold

Grundværdi trin for trin

Din grundværdi er værdien af grunden uden bygninger. Her kan du læse om grundværdi for enfamilieshuse. Senere kan du se, hvordan vi vurderer andre typer ejendomme, fx sommerhuse og ejerlejligheder.

Få overblik over de 3 trin til din grundværdi

Trin 1: Vi vurderer, hvordan grunden bedst anvendes og udnyttes

Vi vurderer, hvad der er den bedste måde at anvende og udnytte grunden på. Vi bruger oplysninger om, hvad og hvor meget der faktisk er bygget på grunden, og hvad og hvor meget der må bygges på den.

Læs mere om trin 1: Hvordan vi vurderer grundens udnyttelse og anvendelse

Trin 2: Vi beregner en foreløbig grundværdi

Vi vurderer, hvad din grund kunne sælges for uden bygninger. Det gør vi med en metode, der bruger statistik om bl.a. salgspriser for ubebyggede grunde, og som tager udgangspunkt i prisniveauet i området.

Læs mere om trin 2: Hvordan vi beregner den foreløbige grundværdi

Trin 3: Vi fastsætter den endelige grundværdi

I særlige tilfælde kan der være noget helt specifikt ved grunden, som gør, at vi giver et tillæg eller nedslag. Det vurderer vi – og så har vi fastsat grundværdien.

Læs mere om trin 3: Hvordan vi beregner den endelige grundværdi