Gå til hovedindhold

Nye vurderinger af erhvervsejendomme, lejeboliger og andelsboliger

Efter udsendelsen af de nye ejendomsvurderinger af ejerboliger vil alle landets ca. 400.000 erhvervsejendomme – herunder leje- og andelsboliger – få nye vurderinger. Det præcise tidspunkt er endnu ikke fastlagt.

Proces mod de nye vurderinger af erhvervsejendomme

Vurderingsterminen for erhvervsejendomme er sat til den 1. marts 2021. Det er endnu ikke endeligt fastlagt, præcis hvornår vi sender vurderingerne ud, men de kommer ud i forlængelse af de nye vurderinger til boligejere. Dem begyndte vi at sende ud i etaper fra september 2021.

Som noget nyt vil du som ejer af en erhvervsejendom kunne se de centrale oplysninger om din ejendom, inden vi vurderer. Det er de oplysninger, vi forventer at bruge i vurderingen.

Hvordan vurderer vi erhvervsejendomme?

Når vi vurderer erhvervsejendomme, fastsætter vi som udgangspunkt kun en grundværdi.  Hvis der er tilknyttet en bolig, som skal beskattes, fastsætter vi også en ejendomsværdi af boligdelen. Det følger af de ændringer i ejendomsvurderingsloven, som blev vedtaget i februar 2021, og ændringerne betyder, at vi sikrer det nødvendige grundlag for ejendomsbeskatning.

Det betyder også, at eventuel dækningsafgift fremover bliver opkrævet af erhvervsejendommenes grundværdi.

Når vi vurderer erhvervsejendommenes grundværdier, vil de i stor udstrækning bygge på modeller, der svarer til dem, vi bruger i vurderingen af ejerboligers grundværdi. Det samme gælder, når vi fastsætter ejendomsværdien af eventuelle boliger.

Her på Vurderingsportalen vil du senere kunne læse mere om, hvordan vi vurderer erhvervsejendomme.