Hvordan justerer vi for forskelle mellem din ejendom og referenceejendomme?

Hvor meget vi justerer, kommer altid an på, hvor meget din ejendom ligner eller ikke ligner de ejendomme, vi sammenligner med.

Vi sammenligner med referenceejendomme

Når vi ser på, hvor meget der skal justeres for et forhold, ser vi det altid i relation til referenceejendommene. Deres salgspriser afspejler en lang række forhold, som køber har været villig til at betale for, fx:

  • Beliggenhed
  • Afstand til motorveje
  • Grønne områder
  • Ejendommens karakteristika.

Når vi tager udgangspunkt i salgspriserne, indgår alle disse forhold altså allerede som en del af den områdepris, din vurdering bygger på.

Vurderingen er specifik for din ejendom

Vi ved godt, at der er forskelle mellem din ejendom og referenceejendommene, og derfor er din ejendomsværdi heller ikke kun et gennemsnit af deres salgspriser. Vurderingen er specifik for din ejendom, fordi vi justerer for forskellene.

3 eksempler på justering for forskelle

1. Hvorfor justerer vi ned, når din ejendom ligger tæt på kysten?

Din ejendom ligger tæt på kysten, og det påvirker værdien af din ejendom positivt. Køberne vil være villige til at betale for den gode beliggenhed. Men alle dine referenceejendomme ligger endnu tættere på kysten. Så hvis din ejendom skulle sælges, ville prisen afspejle, at der er længere afstand fra din ejendom til kysten, og derfor justerer vi ned i forhold til referenceejendommene.

2. Hvorfor justerer vi op, når din ejendom ligger tæt på motorvejen?

Din ejendom ligger tæt på motorvejen, og støjen derfra påvirker værdien af din ejendom negativt. Men de fleste af dine referenceejendomme ligger endnu tættere på motorvejen. Det betyder, at deres salgsværdi vil være negativt påvirket i endnu højere grad. Derfor justerer vi op i forhold til referenceejendommene.

3. Hvorfor justerer vi ned, når de fleste andre ejendomme er ældre end din?

Vi ved, at en bygnings alder har betydning for salgsprisen, sådan at en gammel bygning typisk er mindre værd. I dette eksempel er nogle af dine referenceejendomme ældre end din ejendom, andre er nyere. De nyeste referenceejendomme ligger tættere på din ejendom end de gamle.

Jo tættere en referenceejendom ligger på din, jo mere vægter den, når vi justerer.

Selvom der er flest ejendomme, der er ældre end din ejendom, justerer vi ned, fordi de ældste ejendomme ligger længere væk.

Vi justerer selvfølgelig kun, hvis det er relevant. Hvis din ejendom og referenceejendommene alle ligger lige langt fra kysten eller er bygget i samme år, justerer vi ikke for det. Det er forskellene, der betyder noget.

Læs mere om, hvordan vi fastsætter ejendomsværdi

Hvornår et forhold er positivt, og hvornår det er negativt, ved vi fra statistik over hvordan forskellige forhold påvirker ejendommes salgspriser. Er det fx en fordel at bo tæt på en station, så man hurtigt kan komme på arbejde, eller er det en ulempe på grund af larmen?

Læs mere: Hvilken betydning har forskellige forhold for vurderingen?

Få svar på dine spørgsmål