Nyt og mere detaljeret datagrundlag

Datagrundlaget for de nye ejendomsvurderinger består af en lang række nye og forbedrede data om din ejendom og dit område. Vi indsamler data fra forskellige offentlige registre.

Flere og forbedrede datakilder

Et solidt datagrundlag er afgørende for at kunne skabe så ensartede og præcise ejendomsvurderinger som muligt. Siden 2013 har Vurderingsstyrelsen derfor sammen med en række andre myndigheder arbejdet målrettet på at skaffe nye og forbedrede data, som indgår i grundlaget for vurderingen af din ejendom.

Vi bruger blandt andet oplysninger om ejendommen fra Bygnings- og Boligregistret (BBR), oplysninger om tinglyste ejendomshandler, geodata og plandata. Som noget nyt vil alle boligejere kunne se de data, der ligger til grund for vurderingen af netop deres ejendom, her på vurderingsportalen.dk.

Forbedring af BBR-oplysninger

BBR er en af de vigtigste datakilder til ejendomsvurderingen. For at sikre så korrekte data som muligt har vi sammen med kommunerne gennemført en række initiativer, som forbedrer datakvaliteten. Der er bl.a. lavet en bedre stedbestemmelse af bygninger i BBR og etableret en digital indberetningsløsning.